Kỳ họp bất thường của Quốc hội: Nội dung chính trong ngày làm việc đầu tiên
Kỳ họp bất thường của Quốc h...
Đăng ký vào bản tin

Kỳ họp bất thường của Quốc hội: Nội dung chính trong ngày làm việc đầu tiên

15 January 2024
2031
7 phút.
1
Kỳ họp bất thường của Quốc hội: Nội dung chính trong ngày làm việc đầu tiên

Sau phiên khai mạc, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Các Tổ chức Tín dụng (sửa đổi).

Ngày 15/1, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Buổi sáng, lúc 7 giờ 30, dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên trù bị, nghe: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp, kết quả như sau: có 459 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,10% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 458 đại biểu tán thành (bằng 92,90% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

8 giờ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội làm lễ chào cờ. Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phiên khai mạc có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận đã có 29 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận, trong đó các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nội dung của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều chính sách như: phương pháp định giá đất; phân loại đất; Nhà nước khuyến khích đầu tư vào sử dụng đất đai; quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai; bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong quản lý và sử dụng đất đai; quyền của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc sử dụng đất do Nhà nước cho thuê đất thu tiền hằng năm.

Các đại biểu thảo luận điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; điều kiện bán tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hằng năm; lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Các đại biểu thảo luận về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập và việc tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư; bố trí tái định cư; quỹ phát triển đất; điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế-xã hội thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Các đại biểu thảo luận về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất; giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền; Sử dụng đất để chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn; hòa giải tranh chấp đất đai; tiếp nhận và xử lý vi phạm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức làm công tác địa chính cấp xã; các trường hợp thu hồi đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định chuyển tiếp; hiệu lực thi hành.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các Tổ chức Tín dụng (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các Tổ chức Tín dụng (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận đã có 14 đại biểu phát biểu, trong đó các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các Tổ chức Tín dụng (sửa đổi) và nhiều nội dung của dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về: sử dụng thuật ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng; bảo mật thông tin; trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng; thành lập, hoạt động và quản lý nhà nước đối với ngân hàng chính sách; thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép; tổ chức, quản trị điều hành của tổ chức tín dụng (những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; tỷ lệ sở hữu cổ phần); can thiệp sớm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hoạt động của tổ chức tín dụng, chi ngành ngân hàng nước ngoài (nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao đại lý của ngân hàng thương mại); các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (về giới hạn cấp tín dụng; quyền, nghĩa vụ của công ty kiểm soát); tài chính, hạch toán, báo cáo (dự phòng rủi ro); kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng (điều kiện đối với tổ chức tín dụng hỗ trợ); xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm; xử lý trường hợp tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, vay, cho vay đặc biệt; chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng; điều khoản thi hành.

Kết thúc phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ ba, ngày 16/1, buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn; sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung trên.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia; việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn./.

Một nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ky-hop-bat-thuong-cua-quoc-hoi-noi-dung-chinh-trong-ngay-lam-viec-dau-tien-post921202.vnp

Nguồn ảnh: vietnamplus.vn

Những người trong tin tức1 trên bản tin tức

Chủ Tịch Quốc Hội Việt nam.
1 địa điểm

Thông cáo báo chí Việt Nam


Thông cáo báo chí của GlobalVN.biz là tin tức thực tế từ công ty Ufa.
Nguồn này thường xuyên xuất bản các thông cáo báo chí chính thức của các công ty Việt Nam. Bạn có thể tìm hiểu những tin tức mới nhất từ ​​​​các doanh nghiệp trong phần tương ứng trên trang chính. Đăng thông cáo báo chí là một cách truyền thống và hiệu quả để quảng bá doanh nghiệp của bạn. Nó cho phép các tổ chức giới thiệu bản thân cũng như các sản phẩm và dịch vụ của họ tới nhiều đối tượng nhất có thể. Đồng thời, dịp thông tin có thể là bất cứ điều gì: thu hút mọi người đến một sự kiện hoặc hội nghị, nêu bật các sản phẩm mới hoặc các cuộc hẹn nhân sự. Nếu bạn đặt mục tiêu thu hút sự chú ý vào thông tin của mình thì GlobalVN.biz sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của bạn trong vấn đề này. Nhờ cổng thông tin này, những người đánh giá các ấn phẩm trực tuyến hàng đầu, khách hàng và đối tác sẽ thấy thông cáo báo chí của bạn.
GlobalVN.biz cho phép đại diện của các công ty và tổ chức tại Việt Nam tự đặt thông cáo báo chí khi đăng ký trên trang nguồn. Tính năng quan trọng nhất của GlobalVN.biz là tất cả các ấn phẩm của các công ty Việt Nam đều được lưu trữ và sẽ có sẵn khi tìm kiếm trong một thời gian dài. Bạn chỉ cần thêm thông cáo báo chí vào nguồn cấp thông tin.
GlobalVN.biz cung cấp cho khách hàng dịch vụ đăng ký cho phép các công ty xuất bản thông cáo báo chí một cách thường xuyên với các điều khoản có lợi. Ngoài ra, cổng thông tin doanh nghiệp có thể kể đầy đủ hơn về cuộc sống của công ty bằng cách thêm ảnh và video, con người và trích dẫn từ nhân viên. Tất cả tài liệu thông tin đều có liên kết hoạt động và sẽ đưa khách hàng tiềm năng đến tài nguyên của bạn.
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8131879933
Chết trong vòng một năm
27434931
sinh vào một năm
67494786