23:44
Giao thông tắc nghẽn:   1
$
81.3294
87.0318

Công ty

Sự miêu tả

Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lí Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế; quản lí Nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lí của Bộ và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Bộ quản lí theo quy định của pháp luật.

Bộ được thành lập từ ngày 27 tháng 8 năm 1945. Quyền Bộ trưởng hiện nay là ông NGUYỄN Thanh Long.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
person_view.main_rating
№5
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
person_view.main_rating
Diễn ra
person_view.area_rating
№1
Trong xếp hạng
Chăm sóc sức khỏe
person_view.area_rating

comments.discussion

КОМПАНИИ УФЫ


Уфимский бизнес портал ГлобалУФА.ру включает в себя огромный каталог организаций, осуществляющих деятельность на территории Уфы и Башкортостана. Здесь без труда можно найти всю необходимую информацию о предприятии. Карточка организации содержит полную инфостраницу с подробным описанием деятельности компании, логотипом, контактными данными и ссылкой на официальный сайт организации. Читатель также может сразу ознакомиться с кадровым составом предприятия, увидеть последние пресс-релизы и новостной блок, а также посмотреть, какую строчку рейтинга занимает компания.
Рейтинг участника бизнес портала ГлобалУФА.ру рассчитывается на основании количества упоминаний в уфимских новостях и размещенных пресс-релизах, содержащих сведения о деятельности организации и ее достижениях. Подняться в рейтинге можно и за счет публикации вакансий, а также количества зарегистрированных персон. При этом представители компании могут самостоятельно увидеть, сколько раз была просмотрена карточка предприятия на ГлобалУФА.ру, а также оперативно скорректировать информацию.
Особое внимание мы уделяем многофункциональности раздела «Компании». Для вашего удобства есть поисковая строка, а также отраслевой рубрикатор.
Уфимский бизнес портал – это всегда актуальная база предприятий Уфы и Башкортостана!
woman.name

woman.position
world_metric.population_title
8042396638
world_metric.died_year
25545232
world_metric.born_year
62845792