21:53
+4 C°
Giao thông tắc nghẽn:   1
$
76.4479
82.3923

Trích dẫn

TRẦN Quốc Vượng
TRẦN Quốc Vượng

Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong tin tức: «Thường trực Ban Bí thư: Chỉ số hạnh phúc là điểm đặc sắc của Yên Bái»

quotes

Yên Bái được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, biên chế; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ, trách nhiệm cao với công việc, sâu sát cơ sở. Sức mạnh đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố và nâng cao quotes

TRƯƠNG Quang Được
TRƯƠNG Quang Được

Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội

Trong tin tức: «Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng»

quotes

Việt Nam cũng đang nghiên cứu, đặt hàng doanh nghiệp sản xuất loại kit kháng nguyên để có thể xét nghiệm nhanh tại sân bay khi nước ta mở lại các đường bay thương mại tới Việt Nam từ ngày 25/9 tới.  quotes

ЦИТАТЫ УФЫ


Уфимский бизнес портал ГлобалУФА.ру уделяет особое внимание деятельности известных персон региона. Их мнение во многом определяет развитие политической, общественной и экономической жизни в Уфе и Башкортостане, поэтому нам важно донести его до читателей без изменения, в виде цитат.
Цитаты уфимских персон – это точная и дословная выдержка из новостного материала, от словосочетания или лаконичного предложения до внушительного отрывка текста. Это всегда полная информация из первых уст. Согласитесь, что прямая речь всегда является более выразительной и раскрывает суть проблемы ярче, чем сухие цифры или шаблонные фразы.
Цитаты уфимских деятелей, бизнесменов и политиков помогут читателю составить истинное представление о том, что сегодня происходит в отраслях экономики и политики в Уфе и Башкортостане.
Уфимский бизнес портал – это всегда актуальные цитаты значимых персон Уфы и Башкортостана!
Авторские права на содержание цитат принадлежат авторам высказываний, администрация портала не несёт ответственности за их содержание.
woman.name

woman.position
world_metric.population_title
8025271123
world_metric.died_year
13816849
world_metric.born_year
33991894