Trần Tuấn Anh

Trần
Tuấn
Anh

Chủ Tịch Ủy Ban Kinh Tế Trung Ương

Ngày sinh: 6 April 1964 Tuổi

Tuổi tác: 60 năm

Nơi sinh: Hanoi

Biểu tượng hoàng đạo: Bạch Dương

Nghề nghiệp: Сhính trị

Tiểu sử

Tiểu sử

Trần Tuấn Anh (born 6 April 1964 in Hanoi) is a Vietnamese politician. His family is originally from Đức Phổ District, Quảng Ngãi Province. He was the Minister of Industry and Trade of Vietnam and a member of the National Assembly of Vietnam 14th term of 2016-2021 of the delegation of the National Assembly of Quảng Ngãi. He attended the Central Economic Commission on February 6, 2021. Before, he had been President of Ho Chi Minh City University of Industry,[3] Vice Chairman of People's Committee of Cần Thơ City and Consul General of Vietnam in San Francisco. Between 2011 and 2013 he was also rector of the Industrial University of Ho Chi Minh City.

Anh became member of the Communist Party of Vietnam on November 29, 1996.

Personal life

His father was Trần Đức Lương, who would later serve as the 5th President of Vietnam. Anh was born in Hanoi, as his father was a geologist of the Geological Mapping Division of Vietnam from 1955 to 1987, headquartered in Hanoi.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Chiếm vị trí
Chủ yếu
№37
Chủ yếu
Chiếm vị trí
Quả cầu
№29
Trong xếp hạng
Chính trị và Hành chính
Quả cầu
Chiếm vị trí
№22
Trong xếp hạng
Сhính trị
Nghề nghiệp

Được đề cập cùng nhau

Chủ tịch
1 địa điểm
Chỉ tịch Tập đoàn Hòa Phát
2 địa điểm

Sinh ra trong một ngày

Ngày còn lại cho đến sinh nhật tiếp theo: 267 Ngày.
diễn viên
1 địa điểm

thống kê hồ sơ

đề cập
lượt xem
Xếp hạng công ty
Đảng Cộng sản Việt Nam
17 Người
Bộ Ngoại giao Việt Nam
3 Người
Bộ Giáo dục và Đào tạo
1 Người
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1 Người
Bộ Tài Chính
1 Người
Bộ Xây dựng Việt Nam
1 Người
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1 Người
CDC Hà Nội
0 Người
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
0 Người

Giới doanh nhân Việt Nam


GlobalVN.biz đặc biệt quan tâm đến hoạt động của những người nổi tiếng: chính trị gia, quan chức, doanh nhân, chủ ngân hàng, nhân vật văn hóa, doanh nhân biểu diễn và thể thao. Ý kiến ​​của họ phần lớn quyết định sự phát triển của đời sống chính trị, xã hội và kinh tế của Việt Nam. Phần này liên tục được các nhà báo của chúng tôi chỉnh sửa cho phù hợp với thông tin. Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin về các CEO và chủ tịch của các công ty hàng đầu Việt Nam, các quan chức và nhân vật công chúng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực.
Mục tiêu của dự án là tạo ra một không gian thông tin thoải mái cho tất cả những người tham gia thị trường, cũng như giúp độc giả làm quen với giới doanh nhân Việt Nam.
Chúng tôi đã tạo ra một cơ sở dữ liệu ấn tượng về người dân Việt Nam, chứa thông tin về con đường sự nghiệp, học vấn và các thông tin quan trọng khác về một người.
Nhờ tính năng tự động tính số về đề cập của một người trong tin tức của các phần Tin tức Việt Nam ” và “Thông cáo báo chí Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử, xếp hạng mức độ phổ biến và ảnh hưởng của người đó được hình thành. Nhóm GlobalVN.biz giám sát các thay đổi xếp hạng và thưởng cho những người tham gia dự án vì thành công của họ. Nhìn chung, xếp hạng của những người tham gia dựa trên phân tích chuyên sâu về hoạt động của các dịch vụ PR của những người nổi tiếng, đồng thời phản ánh trạng thái định tính của lĩnh vực thông tin được hình thành bởi các dịch vụ truyền thông và báo chí xung quanh tổ chức.
“Doanh nhân Việt Nam” là dự án về những người mà bằng ý tưởng, lời nói và việc làm của mình có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8137870423
Chết trong vòng một năm
31537509
sinh vào một năm
77587854