Võ Thị Ánh Xuân


Thị
Ánh
Xuân

Quyền Chủ tịch nước Việt Nam

Ngày sinh: 8 January 1970 Tuổi

Tuổi tác: 54 của năm

Nơi sinh: Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang, South Vietnam

Biểu tượng hoàng đạo: Ma Kết

Nghề nghiệp: Сhính trị

Tiểu sử

Tiểu sử

Võ Thị Ánh Xuân (born 8 January 1970) is a Vietnamese politician and former educator who serves as the Vice President of Vietnam since 2021. She is currently the Acting President of Vietnam since March 2024, having previously served in this position for two months in 2023.

She was elected Vice President of Vietnam on 6 April 2021 after winning 93.13% of the votes in the National Assembly, continuing the recent norm of having a woman holding this position. Prior to her election, Xuân served as the Party Secretary of An Giang province and chaired the province's deputies delegation to the National Assembly. A member of the Party Central Committee, she is the second female (acting) president after Đặng Thị Ngọc Thịnh, who also briefly served as Acting President in 2018. Xuân was the youngest Vice President of Vietnam since 1945.

Early life

Võ Thị Ánh Xuân was born on 8 January 1970 in Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang province. She was a teacher in a high school in Long Xuyên, An Giang Province from 1992 to 1996. She was accepted in the Communist Party of Vietnam on 20 December 1994, officially becoming a member of the party on 20 December 1995.

Political career

From August 1996 to July 2001, Võ Thị Ánh Xuân was a General Research Staff in Office of An Giang Provincial Party Committee. Between 2001 and 2010, she was a member of Standing Board, Vice Chairwoman then Chairwoman of An Giang Women's Union. During that time, she was also a member of the Committee of the An Giang Provincial Party Organisation (December 2005 to October 2010). From August 2010 to October 2010, she was also Deputy Head of An Giang Provincial Commission for Mass Mobilisation.

From November 2010 to January 2013, she was member of Standing Board of An Giang Provincial Party Committee, Secretary of Tan Chau Town Party Committee, An Giang Province. In January 2011, she became an alternate member of the Party Central Committee for the 11th tenure. From February 2013 to November 2013, she was a member of An Giang Provincial Party Committee's Standing Board and the Vice Chairwoman of An Giang People's Committee. From December 2013 to October 2015, she was the vice Secretary of An Giang Provincial Party Committee. On 2 October 2015, she became the Secretary of the An Giang Provincial Party Committee, and still held that position until now.

In January 2016, she was elected a member of the 12th Party Central Committee. After the XIV National Assembly election, she is also the head of the An Giang National Assembly delegation.

On 6 April 2021, the National Assembly of Vietnam adopted a resolution to elect Vo Thi Anh Xuan as Vice President of the Socialist Republic of Vietnam, with the support of 447 out of the 449 deputies present at the sitting, equivalent to 93.13% of the total number of parliamentarians. She is the youngest Vice President of Vietnam since 1945.

On 18 January 2023, she became the interim President of Vietnam after the resignation of Nguyễn Xuân Phúc. She was formally sworn in on 4 February 2023.

In the afternoon of March 20, 2024, Mr. Vo Van Thuong was relieved of his positions as a member of the Politburo, a member of the Party Central Committee, President and Chairman of the National Defense and Security Council. She became Acting President for the second time. This is an unprecedented precedent when at the XIIIth Party Central Committee, she became Acting Female President 2 times.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Chiếm vị trí
Chủ yếu
№9
Chủ yếu
Chiếm vị trí
Quả cầu
№9
Trong xếp hạng
Chính trị và Hành chính
Quả cầu
Chiếm vị trí
№8
Trong xếp hạng
Сhính trị
Nghề nghiệp

thống kê hồ sơ

đề cập
lượt xem
Xếp hạng công ty
Đảng Cộng sản Việt Nam
17 Người
Bộ Ngoại giao Việt Nam
3 Người
Bộ Giáo dục và Đào tạo
1 Người
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1 Người
Bộ Tài Chính
1 Người
Bộ Xây dựng Việt Nam
1 Người
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1 Người
CDC Hà Nội
0 Người
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
0 Người

Giới doanh nhân Việt Nam


GlobalVN.biz đặc biệt quan tâm đến hoạt động của những người nổi tiếng: chính trị gia, quan chức, doanh nhân, chủ ngân hàng, nhân vật văn hóa, doanh nhân biểu diễn và thể thao. Ý kiến ​​của họ phần lớn quyết định sự phát triển của đời sống chính trị, xã hội và kinh tế của Việt Nam. Phần này liên tục được các nhà báo của chúng tôi chỉnh sửa cho phù hợp với thông tin. Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin về các CEO và chủ tịch của các công ty hàng đầu Việt Nam, các quan chức và nhân vật công chúng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực.
Mục tiêu của dự án là tạo ra một không gian thông tin thoải mái cho tất cả những người tham gia thị trường, cũng như giúp độc giả làm quen với giới doanh nhân Việt Nam.
Chúng tôi đã tạo ra một cơ sở dữ liệu ấn tượng về người dân Việt Nam, chứa thông tin về con đường sự nghiệp, học vấn và các thông tin quan trọng khác về một người.
Nhờ tính năng tự động tính số về đề cập của một người trong tin tức của các phần Tin tức Việt Nam ” và “Thông cáo báo chí Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử, xếp hạng mức độ phổ biến và ảnh hưởng của người đó được hình thành. Nhóm GlobalVN.biz giám sát các thay đổi xếp hạng và thưởng cho những người tham gia dự án vì thành công của họ. Nhìn chung, xếp hạng của những người tham gia dựa trên phân tích chuyên sâu về hoạt động của các dịch vụ PR của những người nổi tiếng, đồng thời phản ánh trạng thái định tính của lĩnh vực thông tin được hình thành bởi các dịch vụ truyền thông và báo chí xung quanh tổ chức.
“Doanh nhân Việt Nam” là dự án về những người mà bằng ý tưởng, lời nói và việc làm của mình có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127028603
Chết trong vòng một năm
24112505
sinh vào một năm
59321030