Сhính trị

Сhính trị

Sắp xếp theo
MediaRating là một chỉ báo về trạng thái định tính của trường thông tin được hình thành bởi các phương tiện truyền thông xung quanh một người. Giá trị MediaRating càng cao, sự hiện diện của người đó trên phương tiện truyền thông càng rõ rệt. MediaRating of people đánh giá mức độ chung của môi trường thông tin trong một khoảng thời gian nhất định, tổng hợp các chỉ số đơn lẻ của tất cả các tin nhắn đề cập đến một người.
22
Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
1
Địa điểm
11
Tổng Thống Việt Nam
2
Địa điểm
8
Chủ Tịch Quốc Hội Việt nam.
3
Địa điểm
7
4
Địa điểm
3
Phó Thủ Tướng Việt Nam
5
Địa điểm
3
Đại diện Bộ Ngoại Giao Việt Nam
6
Địa điểm
3
Phó Thủ Tướng Việt Nam
7
Địa điểm
2
Quyền Chủ tịch nước Việt Nam
8
Địa điểm
2
9
Địa điểm
2
Chủ Tịch Hội Đồng Lý Thuyết Của Ủy Ban Trung Ương CPV
10
Địa điểm
2
Phó Chủ Tịch Quốc Hội
11
Địa điểm
2
doanh nhân và chính trị gia
12
Địa điểm
2
13
Địa điểm
1
14
Địa điểm
1
Bí Thư Đảng Ủy Tỉnh Kuangbin
15
Địa điểm
1
Đại tướng Quân Đội Việt nam Và Giám đốc Tổng Cục Chính Trị Chính Của Việt Nam
16
Địa điểm
1
Đại Biểu Quốc hội: nhiệm kỳ thứ 15
17
Địa điểm
1
Thành viên Ủy Ban Quốc Phòng - An ninh Quốc Hội
18
Địa điểm
1
Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao
19
Địa điểm
1
Tổng công tố Viên Văn Phòng Công Tố Nhân Dân Tối Cao Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
20
Địa điểm

Giới doanh nhân Việt Nam


GlobalVN.biz đặc biệt quan tâm đến hoạt động của những người nổi tiếng: chính trị gia, quan chức, doanh nhân, chủ ngân hàng, nhân vật văn hóa, doanh nhân biểu diễn và thể thao. Ý kiến ​​của họ phần lớn quyết định sự phát triển của đời sống chính trị, xã hội và kinh tế của Việt Nam. Phần này liên tục được các nhà báo của chúng tôi chỉnh sửa cho phù hợp với thông tin. Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin về các CEO và chủ tịch của các công ty hàng đầu Việt Nam, các quan chức và nhân vật công chúng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực.
Mục tiêu của dự án là tạo ra một không gian thông tin thoải mái cho tất cả những người tham gia thị trường, cũng như giúp độc giả làm quen với giới doanh nhân Việt Nam.
Chúng tôi đã tạo ra một cơ sở dữ liệu ấn tượng về người dân Việt Nam, chứa thông tin về con đường sự nghiệp, học vấn và các thông tin quan trọng khác về một người.
Nhờ tính năng tự động tính số về đề cập của một người trong tin tức của các phần Tin tức Việt Nam ” và “Thông cáo báo chí Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử, xếp hạng mức độ phổ biến và ảnh hưởng của người đó được hình thành. Nhóm GlobalVN.biz giám sát các thay đổi xếp hạng và thưởng cho những người tham gia dự án vì thành công của họ. Nhìn chung, xếp hạng của những người tham gia dựa trên phân tích chuyên sâu về hoạt động của các dịch vụ PR của những người nổi tiếng, đồng thời phản ánh trạng thái định tính của lĩnh vực thông tin được hình thành bởi các dịch vụ truyền thông và báo chí xung quanh tổ chức.
“Doanh nhân Việt Nam” là dự án về những người mà bằng ý tưởng, lời nói và việc làm của mình có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8131877953
Chết trong vòng một năm
27433575
sinh vào một năm
67491450