Tất cả các hoạt động, dịch vụ trong ngành y tế sẽ được ứng dụng công nghệ số
Tất cả các hoạt động, dịch v...
Đăng ký vào bản tin

Tất cả các hoạt động, dịch vụ trong ngành y tế sẽ được ứng dụng công nghệ số

24 December 2020
2742
4 phút.
3
Tất cả các hoạt động, dịch vụ trong ngành y tế sẽ được ứng dụng công nghệ số

Chương trình chuyển đổi số trong ngành y tế mới được phê duyệt có tầm nhìn đến năm 2030, công nghệ số sẽ được ứng dụng trong hầu hết các hoạt động và dịch vụ của ngành y tế, hình thành nên một nền y tế thông minh của Việt Nam

Toàn bộ người dân được định danh y tế vào năm 2025

Chương trình chuyển đổi số ngành y tế giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Bộ Y tế thông qua vào ngày 22/12.

Bộ Y tế nêu rõ quan điểm, việc chuyển đổi số ngành y tế là ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, trong đó sẽ đặc biệt tập trung tới các công nghệ số hiện đại có tác động mạnh dẫn đến sự thay đổi tích cực của toàn bộ hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe.

Trên cơ sở đánh giá các tác động của chuyển đổi số tới y tế và tình hình chuyển đổi số hiện tại, tại Chương trình chuyển đổi số ngành y tế, đại diện Bộ Y tế xác định rõ: “Tầm nhìn của công cuộc chuyển đổi số ngành y tế đến năm 2030 là việc ứng dụng công nghệ số vào trong hầu hết các hoạt động và dịch vụ của ngành y tế, hình thành nên một nền y tế thông minh với ba nội dung chính bao gồm: khám chữa bệnh thông minh, phòng bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh”.

Những mục tiêu cụ thể về việc phát triển Chính phủ số, xã hội số trong ngành y tế, chuyển đổi số trong phòng bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng như trong khám, chữa bệnh giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 - 2030 đã được vạch ra rõ ràng trong Chương trình.

Trong đó, việc phát triển Chính phủ số trong ngành y tế, mục tiêu đến năm 2025 là tiếp tục duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, trong đó, có 80% dịch vụ công trực tuyến sẽ được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, kể cả các thiết bị di động.

Bên cạnh đó, 90% số lượng hồ sơ công việc tại Bộ Y tế, Sở Y tế và 80% hồ sơ công việc của phòng y tế cấp huyện sẽ được xử lý trên môi trường trực tuýen (trừ những hồ sơ công việc bí mật của nhà nước); 100% chế độ báo cáo, báo cáo chỉ tiêu tổng hợp định kỳ và các báo cáo thống kê trong lĩnh vực y tế sẽ được kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu công khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của quốc gia. 80% hệ thống thông tin y tế được chia sẻ và kết nối thông qua những nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu về y tế; thông tin sức khỏe của người dân và doanh nghiệp được số hóa toàn bộ và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu bảo mật của quốc gia.

Tiếp tục duy trì Cổng thông tin công khai y tế, công khai giá cả toàn bộ các thông tin về giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá thuốc, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh, giá đấu thầu, giá niêm yết và thông tin về các sản phẩm đang được lưu hành hoặc đã thu hồi, những vi phạm trong quảng cáo, kết quả xử lý thủ tục hành chính,…

Về phát triển xã hội số trong ngành y tế, các mục tiêu đặt ra đến năm 2025 là 100% các cơ sở y tế triển khai thanh toán điện tử, không sử dụng tiền mặt; 100% các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai dịch vụ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; 100% cơ sở khám, chữa bệnh cho phép đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến; và 100% cán bộ, nhân viên thuộc ngành y tế tham gia vào mạng kết nối y tế trên toàn Việt Nam.

Với chuyển đổi số trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chương trình đặt mục tiêu đến 2025, 100% người dân được định danh y tế; 100% cán bộ y tế được định danh; 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; 100% các xã triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã đầy đủ các chức năng theo quy định của Bộ Y tế.

Đối với chuyển đổi số trong việc khám, chữa bệnh: 15% (khoảng 210) tổng số bệnh viện trên khắp cả nước thực hiện chuyển đối số thành công, triển khai hồ sơ bệnh án giấy sang sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí không sử dụng tiền mặt theo quy định tại Thông tư 46 năm 2018 của Bộ Y tế quy định rõ về hồ sơ bệnh án điện tử.

Những lĩnh vực sẽ được ưu tiên trong công cuộc chuyển đổi số

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chương trình chuyển đổi số ngành y tế đã đưa ra một loạt các giải pháp sẽ được tập trung triển khai với 4 nhóm nhiệm vụ chính yếu bao gồm: phát triển chính phủ số trong y tế, phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, phát triển xã hội số trong y tế và phát triển kinh tế số trong y tế.

Hai lĩnh vực được ngành y tế ưu tiên chuyển đổi số bao gồm: Chuyển đổi số trong bệnh viện; chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh, góp phần thực hiện thành công chương trình sức khỏe Việt Nam.

Bộ Y tế quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chương trình do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban, các Thứ trưởng có nhiệm vụ là Phó Trưởng ban. Lãnh đạo các Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ cùng một số lãnh đạo thuộc Sở Y tế và các bệnh viện tuyến trung ương sẽ tham gia vào Ban chỉ đạo với vai trò Ủy viên. Cục công nghệ thông tin đóng vai trò đầu mỗi giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo và triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành y tế.

Trong hai ngày 29 và 30/12 tại TP Hà Nội, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ để tổ chức hội nghị Chuyển đổi số ngành y tế quốc gia, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tới tham dự. Hội nghị hướng tới việc tận dụng tối ưu các thành tựu về công nghệ thông tin để tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân về chuyển đổi số ngành y tế, đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội, cũng như tìm kiếm giải pháp nhằm thúc đẩy diễn ra nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả Chương trình chuyển đổi số ngành y tế.

Các công ty trong tin tức3 trên bản tin tức

Thanh tra Chính phủ
1 địa điểm
Cục Y tế dự phòng
2 địa điểm
Bộ Y tế Việt Nam
3 địa điểm

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127681343
Chết trong vòng một năm
24559533
sinh vào một năm
60420798