Viễn thông MobiFone chuyển sang mô hình công ty công nghệ

25 February 2021
2529
2 phút.
1
Viễn thông MobiFone chuyển sang mô hình công ty công nghệ

Tổng công ty Viễn thông MobiFone hợp tác với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, và tầm nhìn 2030.

MobiFone vừa bắt tay với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), một trong những công ty tư vấn hàng đầu trên thế giới, nhằm mục đích xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số đi đầu tại Việt Nam.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu của Tổng công ty Viên thông MobiFone là chủ động, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực, trở thành một trong những doanh nghiệp số đi đầu tại Việt Nam, nhà cung cấp hạ tầng số, nội dung số, dịch vụ số.

Trong đó lấy khách hàng làm trung tâm làm chiến lược phát triển, phát triển nâng cấp hạ tầng và cung cấp dịch vụ mạng di động 5G; xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao;cho triển khai các công nghệ mới mang lại khả năng bứt phá mạnh mẽ như chuỗi khối (blockchain),  trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR)…

Do đó, với sự hợp tác lần này, EY Việt Nam sẽ tham gia tư vấn cho MobiFone trong các giải pháp toàn diện, thông qua trợ giúp phân tích, dự báo quy mô, xu hướng thị trường và đánh giá mang tính chiến lược về tình hình thị trường; đánh giá nguồn lực, cơ hội và thách thức của MobiFone Việt Nam.

Từ đó, hoàn thiện tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh tổng thể của MobiFone Việt Nam trong giai đoạn phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng, đổi mới và phát triển mô hình tăng trưởng, mô hình kinh doanh với chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể và các chiến lược thành phần về mạng viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông, R&D, nhân sự và các công cụ quản lý chiến lược, công cụ KPI...

Về phía mình, đại diện MobiFone đưa khẳng định, việc lựa chọn và bắt tay hợp tác với một đơn vị tư vấn chiến lược uy tín tầm cỡ hàng đầu thế giới, MobiFone quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang công ty công nghệ, cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số và nội dung số.

Liên quan đến tình hình hoạt động của MobiFone, năm 2020 MobiFone Việt Nam ghi nhận 30.500 tỷ đồng doanh thu, bằng với 88% chỉ tiêu doanh thu của năm 2020, lợi nhuận trước thuế ước đạt được 4.600 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đề ra là 28%.

Trong năm nay 2021, MobiFone được giao mục tiêu sẽ đạt doanh thu trên 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 3.928 tỷ đồng. Đồng thời tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu (ROE) của công ty mẹ là 17,29%.

So với kế hoạch của năm 2020, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong  năm 2021 đang thấp hơn lần lượt là 3.283 tỷ đồng và 1.164 tỷ đồng.

Năm 2021, kế hoạch của MobiFone là tập trung tối ưu, đầu tư  để tăng cường mức độ vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng mạng di động, tốc độ, trải nghiệm di động 4G cho toàn bộ khách hàng. Đồng thời sẽ chú trọng để phát triển mạng 5G trên cơ sở lựa chọn tỉnh/thành phố theo hướng tối ưu hiệu quả đầu tư.

 

Các công ty trong tin tức1 trên bản tin tức

Phần:
nguồn ảnh:
vietnammoi

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127030418
Chết trong vòng một năm
24113748
sinh vào một năm
59324088