Tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số
Tôn vinh điển hình tiên tiến...
Đăng ký vào bản tin

Tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số

12 December 2023
1756
3 phút.
1
Tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số

Hoan nghênh các điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của Đảng.

Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt gần 70 người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc đại diện gần 500 người có uy tín được lựa chọn từ khắp các tỉnh, thành cả nước về dự Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu báo cáo Chủ tịch nước, chia sẻ về những việc làm thiết thực của mình tại cộng đồng như: Tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại địa phương áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, giúp phát triển kinh tế gia đình; tuyên truyền vận động người dân tích cực vươn lên xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, vận động cho con em đến trường; tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư, phòng, chống, tố giác tội phạm; bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; vận động nhân dân xây dựng cộng đồng đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Hoan nghênh các điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của Đảng. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách chăm lo đồng bào các dân tộc; trong đó, có các chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước nhắc lại những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và toàn dân ta, cả trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn nỗ lực không ngừng, gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động nhân dân tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; nỗ lực vươn lên làm giàu, xóa đói giảm nghèo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng, góp phần quan trọng duy trì, bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Chủ tịch nước mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín thực hiện tốt Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả hơn nữa các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động sự tham gia cũng như phát huy vai trò giám sát của người dân, khuyến khích sự nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước mong muốn các già làng, trưởng bản tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn, bảo tồn, lưu truyền, phát huy giá trị bản sắc văn hóa độc đáo, góp phần tạo sức hấp dẫn chung của sự đa dạng văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó là phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân chăm lo, quan tâm tạo điều kiện cho con em đến trường; nâng cao trình độ và là động lực để phát triển quê hương, đất nước; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuân thủ pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống và loại trừ các thói hư, tật xấu cũng như các luận điệu, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá cao Ủy ban Dân tộc tổ chức các hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc, Chủ tịch nước mong muốn Ủy ban tiếp tục có các biện pháp tuyên truyền, lan tỏa để mỗi năm lại có thêm nhiều người có uy tín trong xã hội./.

Một nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ton-vinh-dien-hinh-tien-tien-la-nguoi-co-uy-tin-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post915161.vnp

Những người trong tin tức 1 trên bản tin tức

Tổng Thống Việt Nam
1 địa điểm
Phần:
nguồn ảnh:
vietnamplus.vn

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127704608
Chết trong vòng một năm
24575466
sinh vào một năm
60459996