Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng Cộng sản
Thông qua quy chế bầu cử Đại...
Đăng ký vào bản tin

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng Cộng sản

25 January 2021
2354
2 phút.
2
Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng Cộng sản

Tại phiên họp trù bị sáng nay ngày 25/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản đã thông qua quy chế bầu cử của Đại hội

Trước giờ tiến hành khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội XIII đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương tới dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương lễ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị và Đoàn Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành phiên họp.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết tán thành, tỉ lệ nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch bao gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ông Trần Thanh Mẫn. Đại hội bầu ra Đoàn Thư ký bao gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tham gia Đại hội bao gồm 13 người.

Đại hội đã thực hiện biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội XIII do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình bày.

Theo đó, tất cả 1.587 vị đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều có đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Buổi chiều, các đại biểu tự nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.

Theo chương trình chính, sáng ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức được khai mạc.

Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 2/2.

Theo dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội XIII có một số điểm mới. Trong đó có quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự mới trong việc đề cử nhân sự tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; việc đề cử phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sử dụng phần mềm đếm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp; việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện ngay tại Hội trường và phòng họp chính của đoàn đại biểu.

Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIII có quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của đại biểu tham dự Đại hội; đồng thời, quy định rõ ràng trách nhiệm của Trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ chung của các Ủy viên Trung ương tham gia hoạt động cùng đoàn đại biểu.

Dự thảo Quy chế làm việc cũng quy định chặt chẽ về nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách đại biểu và trách nhiệm của Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu; về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh, trong đó bao gồm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Những người trong tin tức1 và Các công ty trong tin tức1 trên bản tin tức

Chính khách Và chính trị Gia Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
1 địa điểm
Phần:

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127702133
Chết trong vòng một năm
24573771
sinh vào một năm
60455826