Đại hội XIII sẽ chọn được người đủ tài đủ đức đưa Việt Nam phát triển
Đại hội XIII sẽ chọn được ng...
Đăng ký vào bản tin

Đại hội XIII sẽ chọn được người đủ tài đủ đức đưa Việt Nam phát triển

20 January 2021
2435
5 phút.
2
Đại hội XIII sẽ chọn được người đủ tài đủ đức đưa Việt Nam phát triển

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ tư cách, năng lực, phẩm chất, uy tín và là những công dân có đủ đức đủ tài

Đó là nỗi mong mỏi của nhà báo thuộc diện lão thành - Hà Đăng, nguyên Tổng biên tập của tờ báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và là nguyên Tổng biên tập của Tạp chí Cộng sản. Ông cũng là nguyên Trợ lý Tổng Bí thư trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo nhà báo Hà Đăng, khi nhắc đến Đại hội Đảng XIII tức là nhắc đến vấn đề đường lối, quyết sách của Đảng đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng nhân dân, phát triển đất nước đi lên với mục tiêu có một tương lai tươi sáng hơn, đất nước phồn vinh hơn và hạnh phúc hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có chia sẻ rằng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày hôm nay”. Nhận định về câu nói này, nhà báo Hà Đăng đã trả lời rằng, "cơ đồ" chính là ám chỉ sự nghiệp lớn lao, đó là sự nghiệp độc lập của toàn dân tộc, tiến lên chế độ chủ nghĩa xã hội. Một khi đã giành được độc lập cho toàn dân tộc thì phải đỏ hết sức lực mà giữ gìn bảo vệ cho bằng được, đồng thời cũng phải tính đến chuyện phát triển đất nước như thế nào.

"Cơ đồ" còn bao hàm cả ý nghĩa bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản, đó là chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

35 năm vừa trôi qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể và có ý nghĩa lịch sử cực kì to lớn, những kết quả này đều đã được nhắc tới trong các kỳ Đại hội Đảng trước đây. Ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói không phải chỉ là cơ đồ của một vài nhiệm kỳ mà là cơ đồ cho cả thời kỳ đổi mới.

Thời kỳ đổi mới sẽ tiếp tục kế tục những thành tựu của các thời kỳ oanh liệt trước, nếu chúng ta không có những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cuộc Cách mạng tháng Tám hoặc rằng không có hai cuộc kháng chiến chống Anh và Mỹ xâm lược và các thời kỳ phát triển đi trước thì làm sao Việt Nam có được 35 năm đổi mới.

Tiềm lực tượng trưng cho sức mạnh kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội của Việt Nam cũng đã tăng lên rất nhiều. Vị thế của Việt Nam ở trong khu vực và trên toàn thế giới càng ngày càng lớn hơn.

Ngay trong cách phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam là một tấm gương sáng, không chỉ trong khu vực châu Á mà toàn thế giới phải ngả mũ khâm phục. Những biện pháp quyết liệt, áp dụng trong phòng chống dịch, trước đây thế giới cho rằng là vi phạm đến nhân quyền nhưng rồi chính họ lại thấy rằng cả hệ thống chính trị ủng hộ. Nhờ sự cứng rắn mà nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Chính vì vậy, khi nói đến vị thế là nói đến chỗ đứng của Việt Nam so với Việt Nam trước đây, so với các nước Đông Nam Á và toàn thế giới đã tăng cao, uy tín cũng đã trở nên rõ ràng. Chúng ta tin tưởng vào điều đó nhưng không phải kê cao gối ngủ yên trên vòng nguyệt quế.

Nhà báo Hà Đăng cũng tin rằng Đại hội Đảng XIII nhất định sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ Đảng viên tốt, có đủ tư cách, năng lực, phẩm chất, uy tín và là những người có đức có tài. Từ đó gồng gánh được trọng trách, nhiệm vụ cao cả mà toàn Đảng giao phó cho bản thân. Bởi vì không có người cán bộ tốt thì đường lối dù có tốt đến mấy cũng chịu. Còn người đó tốt đến mức nào, làm tròn trọng trách đến mức thế nào thì còn phải chờ.

Thẳng tay cắt bỏ "sâu mọt" để "cơ thể" của Đảng trở nên lành mạnh hơn

Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có không ít các lãnh đạo cấp cao, thậm chí Ủy viên Bộ Chính trị cũng bị kỷ luật, xử lý hình sự đối với một số người. Vấn đề này cho thấy vẫn còn nhiều bất cập trong công tác tuyển chọn cán bộ. Theo nhà báo Hà Đăng, Đại hội Đảng XIII sắp tới cần phải lưu ý hơn đến việc lựa chọn cán bộ để không làm mất đi những nhân tài phục vụ đất nước.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản đã có rất nhiều thành tích lớn, trong đó bao gồm công tác cán bộ. Nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều mặt trái ngay trong đội ngũ cán bộ Đảng. Đó là sự thụt lùi về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức, thậm chí xảy ra những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Chính vì vậy, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII đã được triển khai một cách cực kì quyết liệt. Chủ trương của Đảng ta là vừa xây dựng vừa chống, xây dựng là chủ đạo, là công việc cơ bản, nhưng phòng chống là việc cấp bách và trọng yếu, và phải làm ngay. Việc xử lý những cán bộ, kể cả là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý được triển khai một cách nghiêm túc và quyết liệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng làm việc đó là đau xót, nhưng dù đau xót đến mấy cũng phải làm, tất cả là vì sự phát triển của Đảng. Cưa những cành cây bị sâu mọt để cứu cả cái cây, đó là tinh thần bất diệt của chúng ta.

Chúng ta không rời vào bi quan khi có một số lượng lớn cán bộ lãnh đạo bị thi hành kỷ luật mà trái lại, chúng ta nên mừng về chuyện đó, tức là Đảng đã bớt đi được những con sâu mọt, làm cho “cơ thể” của Đảng trở nên lành mạnh hơn.

Những công cụ cần thiết để loại bỏ được những đồng chí cơ hội, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, người chạy quyền, chạy chức… 

Nhà báo Hà Đăng đánh giá, trong công tác cán bộ có nêu khẩu hiệu mà vị nhà báo này rất thích đó là không bỏ sót nhưng cũng đồng thời không để lọt.

Nếu Đảng ta không nhận thức được sâu sắc quan điểm về phát hiện và sử dụng nhân tài như Bác Hồ kính yêu đã nói và làm thì việc bỏ sót những người thực sự có tài năng và đạo đức rất có thể sẽ xảy ra. Còn việc để lọt những con sâu là do chúng ta không nhìn ra đúng bản chất của con người, phân biệt được những mặt ưu và khuyết điểm mà chỉ thấy được cái diện mạo bên ngoài đầy giả dối của họ. Vì vậy mà chính vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói đừng có thấy đỏ mà tưởng là đã chín.

Trong việc lựa chọn các cán bộ Đảng cho Đại hội XIII, nhà báo Hà Đăng cho rằng những khẩu hiệu được nêu lên rất thực tế và đúng đắn, để không bỏ sót người tài nhưng cũng sẽ không để lọt vào trong những phần tử xấu, cơ hội.

Bây giờ, nhìn vào các vấn đề suy thoái thường bất cập ở chô quyền lực được giao nhưng trách nhiệm đáp lại thì không tương xứng hoặc không rõ ràng. Phải có cơ chế chặt chẽ về việc kiểm soát quyền lực, tăng cường các công tác kiểm tra, thanh tra đánh giá trong Đảng cũng như công tác sinh hoạt chính trị, tự phê bình và tự phê bình đấu tranh trong nội bộ Đảng.

Tất cả những việc đó đã được triên khai mãnh mẽ trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng XIII đạt được nhiều thành tích đáng khen nhưng phải kiên quyết tiếp tục thực hiện, chứ không thể phó mặc cho Đại hội tự mình giải quyết được tất cả những vấn đề nan giải đó.

Những người trong tin tức1 và Các công ty trong tin tức1 trên bản tin tức

Chủ tịch nước
1 địa điểm
Phần:

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127672268
Chết trong vòng một năm
24553318
sinh vào một năm
60405508