Huy động mọi nguồn lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại
Huy động mọi nguồn lực phục ...
Đăng ký vào bản tin

Huy động mọi nguồn lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại

11 October 2023
2025
5 phút.
Huy động mọi nguồn lực phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại

Trưởng BCĐ Công tác Thông tin Đối ngoại nhấn mạnh huy động mọi nguồn lực trên cả 3 phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong nước và nước ngoài để phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Chiều 11/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch dự và đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp với một điểm cầu Trung ương (Trụ sở Bộ Ngoại giao) và được truyền hình trực tuyến đến 63 điểm cầu tại tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng thời được kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua.

Nhấn mạnh các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; bám sát nội dung trong Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW ngày 11/8/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW một cách hiệu quả, bám sát vào tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị. Rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

Huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tới năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010-2020.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Trong số đó, đặc biệt là hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại đã có những bước chuyển biến, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự phối hợp “trong ngoài, trên dưới” giữa các các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại và giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với địa phương, cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại cũng tồn tại những khó khăn, bất cập và hạn chế cần khắc phục. Trước bối cảnh phức tạp, biến động, khó lường của tình hình quốc tế và khu vực; bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, đất nước ta cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cả về chủ quan và khách quan khi bước vào một giai đoạn phát triển mới. Điều này đặt ra những yêu cầu vô cùng bức thiết, đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để bắt kịp với xu thế của thời đại, khoa học công nghệ, từ đó, khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng.

Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngày 15/6/2023, Bộ Chính trị chính thức ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đây là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; có tính chất định hướng chiến lược, cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Lê Hải Bình đã trình bày những nội dung cốt lõi của Kết luận số 57-KL/TW.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông... đã có tham luận chuyên đề tập trung vào 5 nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 57-KL/TW./.

Một nguồn: https://www.vietnamplus.vn/huy-dong-moi-nguon-luc-phuc-vu-hieu-qua-nhiem-vu-thong-tin-doi-ngoai/901603.vnp

Nguồn ảnh: cdnimg.vietnamplus.vn

Thông cáo báo chí Việt Nam


Thông cáo báo chí của GlobalVN.biz là tin tức thực tế từ công ty Ufa.
Nguồn này thường xuyên xuất bản các thông cáo báo chí chính thức của các công ty Việt Nam. Bạn có thể tìm hiểu những tin tức mới nhất từ ​​​​các doanh nghiệp trong phần tương ứng trên trang chính. Đăng thông cáo báo chí là một cách truyền thống và hiệu quả để quảng bá doanh nghiệp của bạn. Nó cho phép các tổ chức giới thiệu bản thân cũng như các sản phẩm và dịch vụ của họ tới nhiều đối tượng nhất có thể. Đồng thời, dịp thông tin có thể là bất cứ điều gì: thu hút mọi người đến một sự kiện hoặc hội nghị, nêu bật các sản phẩm mới hoặc các cuộc hẹn nhân sự. Nếu bạn đặt mục tiêu thu hút sự chú ý vào thông tin của mình thì GlobalVN.biz sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của bạn trong vấn đề này. Nhờ cổng thông tin này, những người đánh giá các ấn phẩm trực tuyến hàng đầu, khách hàng và đối tác sẽ thấy thông cáo báo chí của bạn.
GlobalVN.biz cho phép đại diện của các công ty và tổ chức tại Việt Nam tự đặt thông cáo báo chí khi đăng ký trên trang nguồn. Tính năng quan trọng nhất của GlobalVN.biz là tất cả các ấn phẩm của các công ty Việt Nam đều được lưu trữ và sẽ có sẵn khi tìm kiếm trong một thời gian dài. Bạn chỉ cần thêm thông cáo báo chí vào nguồn cấp thông tin.
GlobalVN.biz cung cấp cho khách hàng dịch vụ đăng ký cho phép các công ty xuất bản thông cáo báo chí một cách thường xuyên với các điều khoản có lợi. Ngoài ra, cổng thông tin doanh nghiệp có thể kể đầy đủ hơn về cuộc sống của công ty bằng cách thêm ảnh và video, con người và trích dẫn từ nhân viên. Tất cả tài liệu thông tin đều có liên kết hoạt động và sẽ đưa khách hàng tiềm năng đến tài nguyên của bạn.
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8131868548
Chết trong vòng một năm
27427134
sinh vào một năm
67475604