Chốt phương thức thi tốt nghiệp THPT 2021
Chốt phương thức thi tốt ngh...
Đăng ký vào bản tin

Chốt phương thức thi tốt nghiệp THPT 2021

25 October 2020
817
1 phút.
1
Chốt phương thức thi tốt nghiệp THPT 2021

Trong công văn mới đây nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021 gửi cho các Sở Giáo dục và Đào tạo cấp dưới đã công bố phương án chính thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ có đôi chút khác biệt với năm 2020 khi chủ yếu tập trung về những kiến thức cơ bản và sự ổn định. Nhằm đánh giá chính xác và trung thực nhất về kết quả học tập cũng như những kiến thức mà học sinh có thể tiếp thu được trong 12 năm học. Đúng trình độ và năng lực của học sinh. Đảm bảo đúng chuẩn đầu ra của chương trình học. Có sự phân hóa rõ ràng giữa học sinh giỏi và học sinh yếu kém để làm cơ sở xét tốt nghiệp và đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, ban ngành và đoàn thể có liên quan thực hiện chính xác và minh bạch. Từ công tác lựa chọn các nhân sự để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Quán triệt ngay từ đầu, chặt chẽ quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021 cho tất cả các học sinh. Tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng làm việc cho các cán bộ, nhân sự có liên quan, đặc biệt là các cán bộ, nhân sự có liên quan đến công tác thanh tra, giám sát kì thi tốt nghiệp 2021. Các đơn vị cần chuẩn bị sớm, đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; xây dựng các phương án dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo còn phân công rõ ràng nhiệm vụ chuẩn bị ngân hàng câu hỏi lớn, đủ để phục vụ cho việc ra đề cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Nghiên cứu, dự định sử dụng hình thức thi tốt nghiệp online trên máy tính ở một số đơn vị có đủ điều kiện cơ sở vật chất.

Các công ty trong tin tức1 trên bản tin tức

Phần:

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127671278
Chết trong vòng một năm
24552640
sinh vào một năm
60403840