Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật
Nghiên cứu, đồng bộ hóa chín...
Đăng ký vào bản tin

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

21 February 2024
1765
2 phút.
Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Thường trực Hội đồng Dân tộc thảo luận kỹ phạm vi, bố cục, nội dung Đề án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, rõ giải pháp.

Chiều 21/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp nghe báo cáo về Đề án "Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013" (Đề án).

Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Quyết định số 2362, giao Thường trực Hội đồng Dân tộc nhiệm vụ xây dựng Đề án. Phiên họp lần này nhằm thảo luận, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án trước khi xin ý kiến Đảng đoàn Quốc hội.

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm báo cáo tóm tắt quá trình, kết quả thực hiện Đề án. Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ những hạn chế, chồng chéo, bất cập liên quan tới chính sách dân tộc trong hệ thống pháp luật; khó khăn trong việc hệ thống hóa các chính sách.

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, công phu của bộ phận soạn thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chỉ rõ, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã tập hợp tư liệu, số liệu, tổ chức hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến nhiều lần trong Tổ đảng của Hội đồng Dân tộc đối với dự thảo Đề án. Tài liệu được chuẩn bị công phu, dày dặn gồm dự thảo Đề án và 16 phụ lục kèm theo, tổng hợp, trích dẫn các nội dung theo lĩnh vực, năm ban hành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, bộ phận soạn thảo và Thường trực Hội đồng Dân tộc chỉ rõ mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập và nguyên nhân của những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập liên quan tới các chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung quy định của văn bản quy phạm pháp luật; rà soát để phát hiện nội dung nào còn thiếu, không phù hợp, xác định giải pháp thực hiện cho đồng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Thường trực Hội đồng Dân tộc thảo luận kỹ phạm vi, bố cục, nội dung Đề án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, rõ giải pháp./.

Một nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nghien-cuu-dong-bo-hoa-chinh-sach-dan-toc-trong-he-thong-chinh-sach-phap-luat-post928778.vnp

Phần:
nguồn ảnh:
vietnamplus.vn

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8137868443
Chết trong vòng một năm
31536153
sinh vào một năm
77584518