Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến ...
Đăng ký vào bản tin

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng

29 September 2023
1833
2 phút.
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng

Tham dự Lớp Bồi dưỡng, các học viên được nghe, thảo luận 9 chuyên đề, bao quát toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XIII.

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Bế giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Lớp thứ ba).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Lớp Bồi dưỡng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban Chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 41 học viên. Tham dự Lớp Bồi dưỡng, các học viên được nghe, thảo luận 9 chuyên đề, bao quát toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XIII, các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045.

Báo cáo viên là các lãnh đạo cấp cao của Đảng, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Biểu dương và chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ Lớp Bồi dưỡng được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII và đại hội đảng bộ các cấp. Đây là thời điểm quan trọng để nhìn lại nửa chặng đường vừa qua, kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm để phấn đấu hoàn thành cao nhất nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chỉ còn chưa tới 2 năm để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIV trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp và một số khó khăn, thách thức nội tại. Do vậy, đòi hỏi người đứng đầu, các cấp ủy, tổ chức đảng phải khẩn trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tạo nền tảng vững chắc về mọi mặt để tổ chức tốt đại hội Đảng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Cho biết 9 chuyên đề báo cáo gồm những chủ trương, định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tin tưởng các chuyên đề thực sự mang lại cho các học viên những nội dung, thông tin bổ ích, thiết thực, qua đó nâng cao trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, gương mẫu, không ngại khó khăn, thử thách, đổi mới, sáng tạo, chủ động xử lý các vấn đề có hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu thêm nội dung về Chuyển đổi Số, Chuyển đổi Xanh, ứng phó với an ninh phi truyền thống, những vấn đề sát với hơi thở cuộc sống./.

Một nguồn: https://www.vietnamplus.vn/be-giang-lop-boi-duong-kien-thuc-doi-voi-uy-vien-trung-uong-dang/899416.vnp

Phần:
nguồn ảnh:
cdnimg.vietnamplus.vn

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127703123
Chết trong vòng một năm
24574449
sinh vào một năm
60457494