Các Phó Chánh án TAND Tối cao đều đạt được số phiếu tín nhiệm rất cao

2 August 2023
1939
2 phút.
1
Các Phó Chánh án TAND Tối cao đều đạt được số phiếu tín nhiệm rất cao

Việc lấy phiếu tín nhiệm với 5 Phó Chánh án TAND Tối cao được thực hiện theo chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2023 đối với các Phó Chánh án và Phó Viện trưởng.

Cụ thể, Tòa án Nhân dân Tối cao đã lấy phiếu tín nhiệm với 5 Phó Chánh án gồm các ông Nguyễn Trí Tuệ (Phó Chánh án thường trực), Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Thăng (Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương) và Phạm Quốc Hưng.

Kết quả được công bố tại hội nghị cho thấy các Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đều đạt được số phiếu tín nhiệm rất cao.

Việc lấy phiếu tín nhiệm với 5 Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao được thực hiện theo chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là Quy định số 96/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

[Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao]

Việc này cũng được Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành Kế hoạch số 26/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án Nhân dân, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Kết quả phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi,” “tự sửa,” tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao gồm Phó Viện trưởng thường trực Nguyễn Huy Tiến, các Phó Viện trưởng Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương Tạ Quang Khải.

Giám đốc Văn phòng Công tố Nhân dân Tối cao, Lê Minh Trí, cho biết: "ông chấp nhận một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá lòng tin của các quan chức và công chức của các đơn vị cấp dưới trong sự lãnh đạo Của Văn phòng Công Tố Nhân dân tối cao trong các vấn đề quản lý, chỉ đạo"

Việc này cũng giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân; đồng thời giúp mỗi cán bộ lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác./.

Một nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cac-pho-chanh-an-tand-toi-cao-deu-dat-duoc-so-phieu-tin-nhiem-rat-cao/886102.vnp

Những người trong tin tức 1 trên bản tin tức

Tổng công tố Viên Văn Phòng Công Tố Nhân Dân Tối Cao Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
1 địa điểm
Phần:
nguồn ảnh:
cdnimg.vietnamplus.vn

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8126262838
Chết trong vòng một năm
23588072
sinh vào một năm
58030832