Lao động làm công ăn lương trong ngành nào có thu nhập tốt nhất
Lao động làm công ăn lương t...
Đăng ký vào bản tin

Lao động làm công ăn lương trong ngành nào có thu nhập tốt nhất

31 March 2021
3458
1 phút.
Lao động làm công ăn lương trong ngành nào có thu nhập tốt nhất

Trong khi một số ngành có mức thu nhập bình quân tháng khá cao như tài chính, ngân hàng và bảo hiểm thì còn những ngành có thu nhập thấp như dịch vụ lưu trú, ăn uống hay hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình...

Theo Điều tra lao động việc làm năm 2019 Tổng cục Thống kê mới công bố gần đây, xét theo ngành kinh tế, thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương thay đổi từ mức thấp nhất là của ngành "Nông, lâm, thủy sản" (khoảng 4,5 triệu đồng) đến mức cao nhất là của ngành “Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế", khoảng 11,1 triệu đồng.

Ở tất cả các ngành, kết quả khảo sát đều cho thấy mức thu nhập của lao động nam cao hơn từ 500 nghìn-2 triệu đồng so với lao động nữ.

Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương chia theo giới tính và ngành kinh tế, năm 2019

Một số ngành có mức thu nhập bình quân tháng khá cao so với mặt bằng chung như hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (9,5-10,8 triệu đồng); thông tin và truyền thông (8,7-10,3 triệu đồng); hoạt động kinh doanh bất động sản (8,7-9,7 triệu đồng); hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (9,1-9,8 triệu đồng)...

Một số ngành vẫn còn có mức thu nhập thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình như nông, lâm, thủy sản (3,5-5 triệu đồng); dịch vụ lưu trú, ăn uống (4,9-6 triệu đồng); hoạt động dịch vụ khác (4,9-5,7 triệu đồng); hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình (4,1-4,2 triệu đồng)...

(Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)

Phần:

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8131866073
Chết trong vòng một năm
27425439
sinh vào một năm
67471434