21:07
+4 C°
Giao thông tắc nghẽn:   1
$
76.4479
82.3923

Lao động làm công ăn lương trong ngành nào có thu nhập tốt nhất

31 March 2021
2866
1 phút.
Lao động làm công ăn lương trong ngành nào có thu nhập tốt nhất

Trong khi một số ngành có mức thu nhập bình quân tháng khá cao như tài chính, ngân hàng và bảo hiểm thì còn những ngành có thu nhập thấp như dịch vụ lưu trú, ăn uống hay hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình...

Theo Điều tra lao động việc làm năm 2019 Tổng cục Thống kê mới công bố gần đây, xét theo ngành kinh tế, thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương thay đổi từ mức thấp nhất là của ngành "Nông, lâm, thủy sản" (khoảng 4,5 triệu đồng) đến mức cao nhất là của ngành “Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế", khoảng 11,1 triệu đồng.

Ở tất cả các ngành, kết quả khảo sát đều cho thấy mức thu nhập của lao động nam cao hơn từ 500 nghìn-2 triệu đồng so với lao động nữ.

Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng của lao động làm công ăn lương chia theo giới tính và ngành kinh tế, năm 2019

Một số ngành có mức thu nhập bình quân tháng khá cao so với mặt bằng chung như hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (9,5-10,8 triệu đồng); thông tin và truyền thông (8,7-10,3 triệu đồng); hoạt động kinh doanh bất động sản (8,7-9,7 triệu đồng); hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (9,1-9,8 triệu đồng)...

Một số ngành vẫn còn có mức thu nhập thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình như nông, lâm, thủy sản (3,5-5 triệu đồng); dịch vụ lưu trú, ăn uống (4,9-6 triệu đồng); hoạt động dịch vụ khác (4,9-5,7 triệu đồng); hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình (4,1-4,2 triệu đồng)...

(Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)

Phần:

comments.discussion

НОВОСТИ УФЫ


Новости ГлобалУФА.ру – это самая свежая и актуальная информация о резонансных событиях, произошедших в регионе. Задача новостной ленты ресурса – с максимальной точностью и объективностью донести до читателей информацию о важных событиях в бизнесе, политике, экономике, здравоохранении, культуре и других сферах жизни Уфы и Башкортостана.
Новости ГлобалУФА.ру – это освещение экономических процессов, происходящих в Уфе и Башкортостане, последние новости общественной жизни, происшествия и обзор политических событий. Уфимские новости – это информация о деятельности малого и среднего бизнеса, работе ЖКХ и коммунальных служб, реализации значимых проектов. Журналисты сайта описывают не только жизнь региона, но также рассказывают о сегодняшнем состоянии российской экономики. Все, что вы должны знать о нововведениях в области промышленности и сельского хозяйства, экономики и власти, собрано в разделе «Новости» на ГлобалУФА.ру.
Новости Уфы оперативно информируют читателя, показывают реальную картину и открывают злободневные темы. Связь со структурами власти и бизнесом дает нам возможность предоставлять нашему читателю достоверный, информационно насыщенный материал.
На главной странице портала собраны ключевые новости Уфы и Башкортостана!
woman.name

woman.position
world_metric.population_title
8025263533
world_metric.died_year
13811651
world_metric.born_year
33979106