Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ ...
Đăng ký vào bản tin

Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

6 November 2020
989
2 phút.
1
Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Theo kế hoạch trong vòng 4 năm từ năm 2020 đến năm 2024, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong dự án phát triển hệ thống y tế bền vững, tăng cường thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế.

Vào ngày 6/11, tại thủ đô Hà Nội, ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bà Ann Marie Yastishock, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (việt tắt là USAID) tại Việt Nam đã đồng ý ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác về việc hỗ trợ các chính sách BHYT tại Việt Nam.
Theo kế hoạch, từ năm nay đến hết năm 2024, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) sẽ đứng ra tài trợ cho dự án Phát triển hệ thống y tế bền vững, và cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tăng cường thực hiện các chính sách Bảo hiểm y tế. Dự án này sẽ là bước đệm để hỗ trợ quá trình Việt Nam chuyển đổi sang giai đoạn tự chủ hoàn toàn về tài chính cho chương trình Phòng chống bệnh lao phổi và HIV /AIDS.
Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ Việt Nam cụ thể trên 3 lĩnh vực chính. 3 lĩnh vực đó bao gồm:
Thực hiện đầy đủ những chính sách về Bảo hiểm y tế; lập kế hoạch cặn kẽ về công tác kiểm soát, quản lý tài chính, đảm bảo tính chất hợp lý của các chi phí phải trả cho các dịch vụ y tế thông qua các nghiên cứu thống kê về vấn đề bảo hiểm và các nguồn kinh phí chủ chốt; xây dựng, áp dụng công nghệ vào các công cụ quản lý, giám sát, theo dõi các yêu cầu về thanh toán Bảo hiểm y tế và đa dạng, nâng cấp các cách thức chi trả chi phí cho Bảo hiểm y tế.
Đối với lĩnh vực thuốc và vật tư y tế bao gồm việc quản lý các cơ sở mua sắm tập trung, các chuỗi cung ứng và thanh quyết toán thuốc; phân tích chi phí, thực hiện các đánh giá các mức độ hiệu quả đối với các loại thuốc mới và vật dụng y tế mới có thể đưa vào danh mục thuốc do Bảo hiểm y tế chi trả.
Trao đổi thông tin qua lại và đảm bảo chia sẻ những kinh nghiệm và ứng dụng các khoa học - công nghệ thông tin trong việc thực hiện đầy đủ các chính sách về Bảo hiểm y tế.

Các công ty trong tin tức1 trên bản tin tức

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127718798
Chết trong vòng một năm
24585184
sinh vào một năm
60483904