Giá xăng dầu sẽ giữ nguyên dịp Tết Nguyên đán
Giá xăng dầu sẽ giữ nguyên d...
Đăng ký vào bản tin

Giá xăng dầu sẽ giữ nguyên dịp Tết Nguyên đán

10 February 2021
2529
2 phút.
2
Giá xăng dầu sẽ giữ nguyên dịp Tết Nguyên đán

Tại kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi ra Quỹ bình ổn, giá các loại xăng dầu sẽ tăng hơn so với giá hiện hành khoảng 603-1.729 đồng/lít/kg.

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 10/2 sau khi chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể là giá xăng E5RON92 không vượt quá 16.309 đồng/lít (nếu không chi Quỹ bình ổn giá 1.729 đồng/lít thì giá sẽ tăng khoảng 1.729 đồng/lít và giá bán sẽ là 18.038 đồng/lít).

Giá xăng RON95-III tối đa sẽ là 17.270 đồng/lít (nếu không chi Quỹ bình ổn giá 847 đồng/lít thì sẽ tăng khoảng 847 đồng/lít và giá bán ra là 18.117 đồng/lít).

Giá dầu diesel 0.05S không vượt quá 13.042 đồng/lít (nếu không chi Quỹ bình ổn giá 643 đồng/lít thì sẽ tăng khoảng 643 đồng/lít và giá bán ra là 13.685 đồng/lít).

Giá dầu hỏa sẽ không cao hơn 11.908 đồng/lít (nếu không chi Quỹ bình ổn giá 635 đồng/lít thì sẽ tăng 635 đồng/lít và giá bán ra sẽ là 12.543 đồng/lít).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S tối đa là 12.622 đồng/kg (nếu không chi Quỹ bình ổn giá 603 đồng/kg thì giá sẽ tăng 603 đồng/kg và giá bán ra là 13.225 đồng/kg).

Trong các kỳ điều hành gần đây nhất, nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi nền kinh tế và hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã liên tục sử dụng Quỹ bình ổn giá ở mức khá cao (hiện đang chi Quỹ bình ổn giá ở mức từ 250 đồng – 1.350 đồng/lít/kg cho các mặt hàng nghiên liệu là xăng dầu).

Ở kỳ điều hành lần này, liên Bộ sẽ không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời tăng mạnh mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu như: E5RON92 chi ở mức 1.729 đồng/lít (kỳ trước đó là 1.350 đồng/lít), xăng RON95 chi ở mức 847 đồng/lít (ở kỳ trước là 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 643 đồng/lít (ở kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu hỏa sẽ chi ở mức 635 đồng/lít (kỳ trước đó là 400 đồng/lít); dầu mazut chi ở mức 603 đồng/kg (kỳ trước đó là 250 đồng/kg).

Nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá, giá các loại xăng dầu sẽ tăng cao so với giá hiện hành khoảng 603-1.729 đồng/lít/kg.

Các công ty trong tin tức2 trên bản tin tức

Bộ Tài Chính
1 địa điểm
Phần:

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127025633
Chết trong vòng một năm
24110471
sinh vào một năm
59316026