Vi phạm quy định về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng
Vi phạm quy định về tuyển si...
Đăng ký vào bản tin

Vi phạm quy định về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

3 February 2021
2413
2 phút.
1
Vi phạm quy định về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Theo quy định mới được công bố, tổ chức tuyển sinh ngành, chuyên ngành hoặc các chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt 40 - 60 triệu; tuyển sinh đại học sai đối tượng từ 30 sinh viên trở lên sẽ bị phạt 70 - 100 triệu đồng...

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục. Theo đó, nghị định quy định các vi phạm về vấn đề tuyển sinh có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.

Cụ thể, đối với các vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh, nghị định đã nêu rõ:

Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt quá số lượng theo quy định về số liệu đã xác định về chỉ tiêu tuyển sinh; không thực hiện đúng các quy trình tuyển sinh theo quy định của luật pháp hiện hành.

Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không công khai ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; thực hiện việc tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố trước đó.

Phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng đối với các hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc các chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được cấp phép thực hiện.

Vi phạm quy định về vấn đề đối tượng tuyển sinh có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo nghị định này, phạt tiền đối với cá hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng đã được quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau:

Phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi tuyển sai dưới 10 người học;

Phạt tiền từ 30 đến 70 triệu đồng đối với các hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học;

Phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đối với các hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.

Nghị định cũng đã quy định rõ, phạt tiền đối với các hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ sai đối tượng đã được quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau:

Phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 05 người học;

Phạt tiền từ 40 đến 70 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 05 người học đến dưới 10 người học;

Phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.

Ngoài ra còn áp dụng những hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động tuyển sinh và các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc trả lại học phí đã thu cho người học...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-3-2021.

Những người trong tin tức 1 trên bản tin tức

Cựu Thủ Tướng của đất nước
1 địa điểm
Phần:

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8126255908
Chết trong vòng một năm
23583326
sinh vào một năm
58019156