Đại tướng Tô Lâm thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng công an trong sạch và vững mạnh
Đại tướng Tô Lâm thể hiện qu...
Đăng ký vào bản tin

Đại tướng Tô Lâm thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng công an trong sạch và vững mạnh

27 January 2021
2357
4 phút.
3
Đại tướng Tô Lâm thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng công an trong sạch và vững mạnh

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh việc tập trung phấn đấu đến năm 2030 xây dựng thành công lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ và hiện đại

Trình bày bài tham luận trong phiên thảo luận chung tại hội trường Đại hội XIII của Đảng Cộng sản hôm nay (27/1/2021), Đại tướng Tô Lâm, chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nêu rõ, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng đã phải đối mặt với những khó khăn và thách thức rất lớn.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công an Trung Ương đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện quyết liệt đổi mới, cơ cấu lại toàn bộ, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự , góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản.

Những kết quả, thành tựu quan trọng được vị Bộ trưởng Công an nhắc tới bao gồm: Tiếp tục đổi mới mọi mặt công tác của ngành công an, nhận diện đúng mọi đối tượng, đối tác, tập trung lực lượng đấu tranh nhằm ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hãm hại, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị trong nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh kinh tế, an ninh mạng.

Làm tốt chức năng tham mưu với Đảng Cộng sản trong việc huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ban ngành, đoàn thể, địa phương tham gia vào công cuộc đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; từng bước kiềm chế việc gia tăng tội phạm, giảm thiểu các vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá thành công các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước.  

Lực lượng công an nhân dân tiếp tục trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bộ máy tinh gọn theo tinh thần của Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; triển khai thành công nhiều giải pháp mang tính “đột phá”, “cách mạng” trong công cuộc xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, được coi là những “điểm sáng” của Bộ Công an trong nhiệm kỳ vừa qua… 

Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân tinh nhuệ, hiện đại

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh vào một số giải pháp trọng tâm mà lực lượng Công an Nhân dân cần tập trung thực hiện trong thời gian sắp tới.

Theo đó, huy động toàn bộ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ban ngành bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng Cộng sản, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp phát triển đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích của quốc gia – dân tộc, bảo vệ nền an ninh chính trị, an ninh con người và trật tự an toàn của xã hội.

Giữ vững tính ổn định chính trị và môi trường hòa bình, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, an ninh, lành mạnh để phát triển vững chắc đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ động nắm chắc mọi biến động từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi trường hợp; kịp thời tham mưu với Đảng Cộng sản, Nhà nước các chủ trương, cơ chế, giải pháp, chính sách và pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của toàn đất nước. Giữ vững thế trận chủ động chiến lược, không để rơi vào tình huống bị động, bất ngờ. 

Nghiên cứu cụ thể hóa và xây dựng sẵn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ an ninh con người”, “bảo vệ an ninh chính quyền”, “an ninh chế độ”, “an ninh Nhà nước”, trong đó, phải đặc biệt coi trọng và lấy thước đo cuộc sống an bình và hạnh phúc của quần chúng nhân dân, hạnh phúc của mỗi người dân làm tiêu chí, hiệu quả đánh giá công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Đồng thời, kết hợp đan xen thực hiện có hiệu quả các chủ trương “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa văn hóa, kinh tế, xã hội, đối ngoại với quốc phòng và an ninh”; tiếp tục đổi mới toàn diện mọi mặt và nâng cao chất lượng các mặt công tác của ngành công an…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ, thời gian tới phải tập trung xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc về an ninh trật tự; phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân đã có trong nền an ninh nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã răn dạy “Muốn làm tròn nhiệm vụ tuy nặng nề mà vẻ vang ấy, công an cần phải ra sức đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng to lớn của nhân dân”.

Ngoài ra, cần phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, theo phương châm chủ đạo “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Đặc biệt phải chăm lo đến công tác xây dựng Đảng Cộng sản, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực và sức mạnh về mọi mặt của công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình thời đại mới.

"Phấn đấu đến năm 2030 sẽ xây dựng thành công lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại", Đại tướng Tô Lâm nói quả quyết.

Bộ trưởng khẳng định việc toàn lực, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thể hiện cho ý chí, trách nhiệm của toàn bộ lực lượng về khát vọng và niềm tin xây dựng nên một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, an ninh, lành mạnh, mỗi người dân Việt Nam đều được hưởng cuộc sống ấm no, niềm hạnh phúc và thanh bình.

Những người trong tin tức1 và Các công ty trong tin tức2 trên bản tin tức

越南国家主席
1 địa điểm
Bộ Công an
1 địa điểm
Phần:

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8126261848
Chết trong vòng một năm
23587394
sinh vào một năm
58029164