Hà Kim Ngọc


Kim
Ngọc

Vice Minister

Nghề nghiệp: Phó Thủ tướng

Tiểu sử

Tiểu sử

Vice Minister of Foreign Affairs Hà Kim Ngọc was born in 1963 in Ha Noi and married with two children.   He has been working in the Foreign Service since 1988, held various positions and built up profound experience in bilateral diplomacy, especially in the relations between Viet Nam and partners in the American region.

Education

He graduated in 1985 from the University of Diplomacy (now the Diplomatic Academy of Viet Nam).
He obtained a Master of Arts in International Relations, the Diplomatic Academy of Viet Nam.
He is fluent in English.

Career

In April 2022, he was appointed as Vice Minister of Foreign Affairs of Viet Nam.

In the period of 2018-2021, he served as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Socialist Republic of Viet Nam to the United States of America.

In May 2013, he was appointed as Vice Minister of Foreign Affairs of Viet Nam.

From 2008 to 2013, he served as Assistant Minister of Foreign Affairs, Director General of the Americas Department, Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam, and Executive Assistant to the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs.

Vice Minister of Foreign Affairs Hà Kim Ngọc started his diplomatic career in 1988 when he worked as Desk Officer at the North America Division, the Americas Department, Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam.

In the period of 1997-2000, he was sent to the Consulate General of Viet Nam in San Francisco, California, the United States of America as Deputy Consul General. From 2001 to March 2004, he assumed the positions of Head of the North America Division, the Americas Department, Ministry of Foreign Affairs, then Assistant Director General, Office of the Ministry of Foreign Affairs, Secretary of Vice Minister, and then Deputy Director General of the Office of the Ministry of Foreign Affairs.

In the period of 2004-2007, he served as Counselor at the Embassy of Viet Nam in Japan. Back in Viet Nam, he was appointed as Deputy Director General, the Americas Department, Ministry of Foreign Affairs in September 2007. From August 2008 to August 2011, he held the position of Director General, Executive Assistant to the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, and then Assistant Minister of Foreign Affairs of Viet Nam.

Awards and honours

In his diplomatic career, Vice Minister of Foreign Affairs Hà Kim Ngọc has been conferred with many awards, namely the National Outstanding Officer in 2013; Prime Minister’s Certificates of Merit in 2011 and 2014; Minister of Foreign Affairs’ Certificates of Merit in 2007 and 2012; the Certificate of Merit by the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs in 2012; Grassroots Outstanding Officer in 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013; the Title of “Exemplary People” in 2009 by Hanoi People’s Committee; the Title of “Glorious Viet Nam” by Viet Nam General Confederation of Labor and the Central Council of Emulation and Awards; and the Medal granted by the Central Executive Committee of Viet Nam Women’s Union in 2012

Xếp hạng GlobalVN.biz

Chiếm vị trí
Chủ yếu
№18
Chủ yếu
Chiếm vị trí
Quả cầu
№18
Trong xếp hạng
Chính trị và Hành chính
Quả cầu
Chiếm vị trí
№2
Trong xếp hạng
Phó Thủ tướng
Nghề nghiệp

Trích dẫn

Điều này có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta như tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đa phương hóa, đ
22 November 2023

thống kê hồ sơ

đề cập
lượt xem
Xếp hạng công ty
Đảng Cộng sản Việt Nam
17 Người
Bộ Ngoại giao Việt Nam
3 Người
Bộ Giáo dục và Đào tạo
1 Người
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1 Người
Bộ Tài Chính
1 Người
Bộ Xây dựng Việt Nam
1 Người
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1 Người
CDC Hà Nội
0 Người
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
0 Người

Giới doanh nhân Việt Nam


GlobalVN.biz đặc biệt quan tâm đến hoạt động của những người nổi tiếng: chính trị gia, quan chức, doanh nhân, chủ ngân hàng, nhân vật văn hóa, doanh nhân biểu diễn và thể thao. Ý kiến ​​của họ phần lớn quyết định sự phát triển của đời sống chính trị, xã hội và kinh tế của Việt Nam. Phần này liên tục được các nhà báo của chúng tôi chỉnh sửa cho phù hợp với thông tin. Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin về các CEO và chủ tịch của các công ty hàng đầu Việt Nam, các quan chức và nhân vật công chúng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực.
Mục tiêu của dự án là tạo ra một không gian thông tin thoải mái cho tất cả những người tham gia thị trường, cũng như giúp độc giả làm quen với giới doanh nhân Việt Nam.
Chúng tôi đã tạo ra một cơ sở dữ liệu ấn tượng về người dân Việt Nam, chứa thông tin về con đường sự nghiệp, học vấn và các thông tin quan trọng khác về một người.
Nhờ tính năng tự động tính số về đề cập của một người trong tin tức của các phần Tin tức Việt Nam ” và “Thông cáo báo chí Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử, xếp hạng mức độ phổ biến và ảnh hưởng của người đó được hình thành. Nhóm GlobalVN.biz giám sát các thay đổi xếp hạng và thưởng cho những người tham gia dự án vì thành công của họ. Nhìn chung, xếp hạng của những người tham gia dựa trên phân tích chuyên sâu về hoạt động của các dịch vụ PR của những người nổi tiếng, đồng thời phản ánh trạng thái định tính của lĩnh vực thông tin được hình thành bởi các dịch vụ truyền thông và báo chí xung quanh tổ chức.
“Doanh nhân Việt Nam” là dự án về những người mà bằng ý tưởng, lời nói và việc làm của mình có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8132621608
Chết trong vòng một năm
27942866
sinh vào một năm
68744396