Việt Nam đảm bảo kỷ cương, kỷ luật chi tiêu ngân sách theo thông lệ quốc tế
Việt Nam đảm bảo kỷ cương, k...
Đăng ký vào bản tin

Việt Nam đảm bảo kỷ cương, kỷ luật chi tiêu ngân sách theo thông lệ quốc tế

24 June 2024
189
2 phút.
Việt Nam đảm bảo kỷ cương, kỷ luật chi tiêu ngân sách theo thông lệ quốc tế

Phạm vi ngân sách của Việt Nam xác định đầy đủ theo thông lệ quốc tế với kỷ cương-kỷ luật tài khóa, nợ công giảm, quản lý ngân quỹ có tiến bộ, khả năng tiếp cận thông tin tài khóa được cải thiện.

Thời gian qua, Việt Nam đã rất nỗ lực trong cải cách quản lý tài chính công và đạt nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện.

Thông tin trên được công bố tại Báo cáo đánh giá chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính (PEFA) của Việt Nam, Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Thế giới thực hiện, ngày 24/6.

Báo cáo PEFA là khung đo lường hiệu quả hoạt động quản lý tài chính công, hỗ trợ quốc gia phát triển bền vững. Đây là Báo cáo PEFA lần hai (bắt đầu từ tháng 02/2021 và hoàn thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 1/2024). Kết quả đánh giá đã được các chuyên gia quốc tế từ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU), Tổng cục kinh tế nhà nước Thụy Sỹ (SECO) và Ngân hàng Thế giới thẩm định và được Ban Thư ký PEFA cấp chứng nhận “PEFA CHECK” ).

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép công bố Báo cáo này.

Trong 31 chỉ số đánh giá PEFA, Việt Nam đạt 4 điểm A, 8 điểm B và B+, 8 điểm C+, 11 điểm D và D+. So với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam có số điểm A và điểm B+ ở mức cao (11/31 chỉ số), xếp sau Mông Cổ (16/31 chỉ số), Indonesia và Philippines (14/31 chỉ số) và xếp hạng trước Myanmar, Campuchia, Đông Timor và Lào.

Kết quả đánh giá cho thấy phạm vi ngân sách của Việt Nam xác định đầy đủ theo thông lệ quốc tế với kỷ cương-kỷ luật tài khóa được tăng cường, nợ công giảm, quản lý ngân quỹ có tiến bộ, khả năng tiếp cận thông tin tài khóa của các tổ chức, người dân được cải thiện; đặc biệt là hiệu quả sử dụng ngân sách từng bước được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra công tác quản lý tài chính công hiện nay cũng còn một số điểm yếu, cần có giải pháp xử lý phù hợp, trong đó phải chú trọng cải thiện công tác xây dựng kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm, để đảm bảo tính tin cậy và khả năng tiên liệu của dự toán ngân sách. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tăng cường minh bạch về tài chính công theo hướng cung cấp các thông tin tài khóa theo chuẩn mực Thống kê tài chính Chính phủ (GFS). Ngành Tài chính cần báo cáo quản lý rủi ro tài khóa cập nhật hàng năm và sử dụng để làm căn cứ lập kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước trung hạn cũng như dự toán ngân sách Nhà nước các năm.

Từ những điểm mạnh, điểm yếu và những khuyến nghị rút ra qua Báo cáo PEFA lần này, đại diện Bộ Tài chính cho biết thời gian tới, ngành sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài chính công để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính-ngân sách Nhà nước. Điều này nhằm đảm bảo an ninh an toàn tài chính quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Việt Nam./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-dam-bao-ky-cuong-ky-luat-chi-tieu-ngan-sach-theo-thong-le-quoc-te-post960732.vnp

Phần:
nguồn ảnh:
vietnamplus.vn

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8137892368
Chết trong vòng một năm
31552538
sinh vào một năm
77624828