Chính phủ dự định đẩy mạnh vay qua kênh trái phiếu trong năm 2021
Chính phủ dự định đẩy mạnh v...
Đăng ký vào bản tin

Chính phủ dự định đẩy mạnh vay qua kênh trái phiếu trong năm 2021

2 March 2021
2425
1 phút.
1
Chính phủ dự định đẩy mạnh vay qua kênh trái phiếu trong năm 2021

Kho bạc dự định sẽ huy động 350.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2021, tăng gần 8% so với thực tế phát hành năm 2020

Kho bạc Nhà nước mới đây đã ra thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong năm 2021 với tổng mức phát hành lên đến 350.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành dành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Trong đó, giá trị phát hành có kỳ hạn 5 năm dự kiến là 20.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm sẽ là 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 120.000 tỷ đồng, trái phiếu kỳ hạn 15 năm 135.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm 30.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm sẽ là 30.000 tỷ đồng.

Năm ngoái, Kho bạc Nhà nước đã huy động gần 324.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó giá trị lớn nhất là trái phiếu kỳ hạn 10 năm với gần 136.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm vào khoảng hơn 122.000 tỷ đồng. 

Tổng giá trị đăng ký thầu của các thành viên thị trường trong năm 2020 là hơn 1 triệu tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần giá trị gọi thầu trái phiếu chính phủ.

Riêng trong quý I, Kho bạc Nhà nước dự kiến sẽ phát hành 100.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó: 5 năm và 7 năm – mỗi kỳ hạn là 5.000 tỷ đồng, 10 năm và 15 năm – mỗi kỳ hạn là 35.000 tỷ đồng, 20 năm và 30 năm – mỗi kỳ hạn là 10.000 tỷ đồng.

Nếu huy động hết theo kế hoạch, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện 28,6% mục tiêu của cả năm sau một quý.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ là nơi diễn ra hoạt động đấu thầu Trái phiếu Chính phủ. Trong tháng 1 cùng tháng 2/2021, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 44.000 tỷ đồng, các thành viên trong thị trường đăng ký thầu hơn 120.000 tỷ đồng, thực tế trúng thầu gần 28.000 tỷ đồng - tương đương tỉ lệ 67,5% giá trị gọi thầu trái phiếu chính phủ.

Tổng trị giá niêm yết của trái phiếu Chính phủ hiện nay là 1,21 triệu tỷ đồng, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là hơn 128.000 tỷ đồng, trái phiếu chính quyền địa phương là gần 12.000 tỷ đồng.

Các công ty trong tin tức1 trên bản tin tức

Phần:

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8126265313
Chết trong vòng một năm
23589767
sinh vào một năm
58035002