Hàng tỷ USD đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp trong hai tháng đầu năm mới
Hàng tỷ USD đầu tư vào hạ tầ...
Đăng ký vào bản tin

Hàng tỷ USD đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp trong hai tháng đầu năm mới

28 February 2021
2363
2 phút.
2
Hàng tỷ USD đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp trong hai tháng đầu năm mới

Lũy kế tính đến cuối tháng 2/2021, tổng số vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư vào mảng xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đạt con số 5,30 tỷ USD và 324,9 nghìn tỷ đồng

Trong đó, số vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án hạ tầng là 2,34 tỷ USD và 152,4 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 46,2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT), cả nước ta có 370 khu công nghiệp được thành lập, bao gồm 328 khu công nghiệp nằm ngoài các khu kinh tế , 34 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển, 8 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện tích đất vào khoảng 115,2 nghìn ha. 

Diện tích đất công nghiệp chiếm tỉ lệ 64% diện tích đất tự nhiên với khoảng 73,3 nghìn ha.

Trong tổng số 370 KCN đã được thành lập mới, có tới 284 KCN đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt hơn 84,2 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp vào khoảng 55,9 nghìn ha và 86 KCN khác đang trong quá trình xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 31 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp là 17,5 nghìn ha.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN là 43,4 nghìn ha, ghi nhận tỷ lệ lấp đầy các KCN vào khoảng 57,8%, riêng các KCN đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng và đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy lên đến 71,7%.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, các KCN được thành lập trên 61 tỉnh và thành phố, chủ yếu tập trung tại các vùng kinh tế trọng yếu, nhằm phát huy được lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển kinh tế của từng khu vực. 

Các vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực Đông Nam Bộ hiện có tổng cộng 208 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên lên đến 71,8 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp chiếm khoảng 46,2 nghìn ha, tương ứng với 56,2% về số lượng và 62,3% về diện tích đất tự nhiên nếu so với cả nước.

Đối với các KKT ven biển, quy hoạch về phát triển các KKT ven biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến hết năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt bao gồm 19 KKT ven biển với tổng diện tích vào khoảng 871,5 nghìn ha (tính cả diện tích mặt biển) trong đó, phần diện tích đất liền là 582,3 nghìn ha (chiếm khoảng 1,75% diện tích đất trên cả nước) và 289,2 nghìn ha diện tích mặt biển.

Trong đó, 18 Khu kinh tế được thành lập với tổng diện tích lên đến 857,6 nghìn ha, diện tích đất liền dạt khoảng 568,4 nghìn ha (chiếm 1,68% tổng diện tích đất của cả nước), hơn 100 nghìn ha được quy hoạch để phát triển các khu chức năng; một khu kinh tế chưa được thành lập là KKT Ninh Cơ, thuộc tỉnh Nam Định với diện tích khoảng 13.950 ha.

Tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trong các khu kinh tế ven biển đạt trên 30.000 ha, chiếm gần 40% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ thuộc các KKT ven biển.

Những người trong tin tức1 và Các công ty trong tin tức1 trên bản tin tức

Cựu Thủ Tướng của đất nước
1 địa điểm
Phần:

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127707083
Chết trong vòng một năm
24577161
sinh vào một năm
60464166