Nguyễn Kim Sơn

Nguyễn
Kim
Sơn

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo

Tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày sinh: 18 November 1966 Tuổi

Tuổi tác: 57 năm

Nơi sinh: Hải phòng, Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam

Biểu tượng hoàng đạo: bọ cạp

Nghề nghiệp: Bộ trưởng

Tiểu sử

Tiểu sử

Ông sinh ngày 18 tháng 11 năm 1966 tại quê nhà Xã Tân Trao , Huyện Kiên Tui, Thành Phố Hải Phòng .

Giáo dục

Ông tốt nghiệp Trường Trung Học Ngô Kuen Ở Hải Phòng năm 1984 .

Năm 1990, Ông Sơn tốt nghiệp Khoa Văn Học Của Đại Học Hà nội (nay Là Đại Học Khoa Học Xã hội Và Nhân Văn, Đại học Quốc Gia Việt Nam, Hà nội) với bằng "Hán Nôm"; sau đó ông ở lại trường để giảng dạy tại Khoa (từ 1991 đến 2002).

Năm 1996, ông bảo vệ bằng tiến sĩ cơ sở (hiện tương đương với bằng tiến sĩ) về ngôn ngữ học Tại Đại học Khoa học Xã hội Và Nhân văn Của Đại học Quốc Gia Việt nam Tại Hà nội. Luận văn Của Ông có tựa đề "Xu hướng Nho Giáo Việt nam trong nửa đầu thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ 19 và ảnh hưởng của chúng đối với văn học", Giảng Viên Pgs.Ts. Chan Dinh Hu, pgs. Bùi Dui Tan. [đầu tiên]

Năm 2005, ông được bổ nhiệm làm phó giáo sư.

Năm 2007-2008, ông làm việc như một học giả thỉnh giảng, nghiên cứu tư tưởng Nho giáo Tại Việt nam Tại Viện Harvard Yenching, trong khuôn viên Của Đại học Harvard (viện này độc lập Với Đại học Harvard, nhưng là một trong những người sáng lập trường đại học, không liên quan gì đến nhà nước Trung quốc. Viện có một chương trình thu hút Các nhà khoa Học Châu á đến Đại học Harvard để hợp tác nghiên cứu ) .

Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo Nghề

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, Ông được Thủ tướng Phạm Minh Chinim đề cử, được Quốc hội LẦN thứ XIV chấp thuận, Và Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông vào chức Vụ Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo.

Vào Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Theo Quyết định số 770/QĐ-TTg Của Thủ tướng Phạm Minh Chin, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo Nghề, Ông Nguyễn Kim Sơn, được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch Hội đồng Giáo sư Quốc gia của đất nước. trong giai đoạn 2018-2023 .

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2021, Ông được Thủ tướng Phạm Minh Cằm đề cử, Được Quốc hội lần thứ 15 chấp thuận, Và Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông vào chức Vụ Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Chiếm vị trí
Chủ yếu
№30
Chủ yếu
Chiếm vị trí
Quả cầu
№24
Trong xếp hạng
Chính trị và Hành chính
Quả cầu
Chiếm vị trí
№5
Trong xếp hạng
Bộ trưởng
Nghề nghiệp

Được đề cập cùng nhau

Chủ tịch
1 địa điểm
Chỉ tịch Tập đoàn Hòa Phát
2 địa điểm

Sinh ra trong một ngày

Ngày còn lại cho đến sinh nhật tiếp theo: 128 Ngày.
diễn viên
1 địa điểm

Trích dẫn

Còn lại, có nhiều cuộc thi do các bộ ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức, lãnh đạo nhà trường cần có sự lựa chọn phù hợp, làm sao tránh tổ chức quá nhiều, chồng chéo, hình thức, ảnh hưởng đến
15 August 2023

thống kê hồ sơ

đề cập
lượt xem
Xếp hạng công ty
Đảng Cộng sản Việt Nam
17 Người
Bộ Ngoại giao Việt Nam
3 Người
Bộ Giáo dục và Đào tạo
1 Người
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1 Người
Bộ Tài Chính
1 Người
Bộ Xây dựng Việt Nam
1 Người
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1 Người
CDC Hà Nội
0 Người
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
0 Người

Giới doanh nhân Việt Nam


GlobalVN.biz đặc biệt quan tâm đến hoạt động của những người nổi tiếng: chính trị gia, quan chức, doanh nhân, chủ ngân hàng, nhân vật văn hóa, doanh nhân biểu diễn và thể thao. Ý kiến ​​của họ phần lớn quyết định sự phát triển của đời sống chính trị, xã hội và kinh tế của Việt Nam. Phần này liên tục được các nhà báo của chúng tôi chỉnh sửa cho phù hợp với thông tin. Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin về các CEO và chủ tịch của các công ty hàng đầu Việt Nam, các quan chức và nhân vật công chúng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực.
Mục tiêu của dự án là tạo ra một không gian thông tin thoải mái cho tất cả những người tham gia thị trường, cũng như giúp độc giả làm quen với giới doanh nhân Việt Nam.
Chúng tôi đã tạo ra một cơ sở dữ liệu ấn tượng về người dân Việt Nam, chứa thông tin về con đường sự nghiệp, học vấn và các thông tin quan trọng khác về một người.
Nhờ tính năng tự động tính số về đề cập của một người trong tin tức của các phần Tin tức Việt Nam ” và “Thông cáo báo chí Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử, xếp hạng mức độ phổ biến và ảnh hưởng của người đó được hình thành. Nhóm GlobalVN.biz giám sát các thay đổi xếp hạng và thưởng cho những người tham gia dự án vì thành công của họ. Nhìn chung, xếp hạng của những người tham gia dựa trên phân tích chuyên sâu về hoạt động của các dịch vụ PR của những người nổi tiếng, đồng thời phản ánh trạng thái định tính của lĩnh vực thông tin được hình thành bởi các dịch vụ truyền thông và báo chí xung quanh tổ chức.
“Doanh nhân Việt Nam” là dự án về những người mà bằng ý tưởng, lời nói và việc làm của mình có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8137868938
Chết trong vòng một năm
31536492
sinh vào một năm
77585352