Bộ Công an tiếp tục yêu cầu tỉnh Phú Yên cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh
Bộ Công an tiếp tục yêu cầu ...
Đăng ký vào bản tin

Bộ Công an tiếp tục yêu cầu tỉnh Phú Yên cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh

20 June 2024
188
3 phút.
Bộ Công an tiếp tục yêu cầu tỉnh Phú Yên cung cấp hồ sơ các dự án cây xanh

Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đề nghị tỉnh Phú Yên cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ” ở Công ty cây xanh Công Minh.

Liên quan đến quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cung cấp các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Theo Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an, các cơ quan liên quan của tỉnh cần cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các dự án theo những nội dung như bảng thống kê chi tiết danh mục vật tư (theo hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện các dự án trồng/chăm sóc cây xanh trên địa bàn); bảng thống kê các đơn vị nhà thầu tham gia thực hiện dự án (tư vấn lập báo cáo thiết kế kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm định giá, đơn vị thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất, đơn vị thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát); bảng thống kê tạm ứng/thanh toán cho nhà thầu (thống kê từng lần tạm ứng, thanh toán; thời gian tạm ứng, thanh toán; số tiền tạm ứng, thanh toán theo từng dự án); Bảng dự toán chi tiết được phê duyệt; Bảng quyết toán A-B; Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của từng dự án.

Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã thống kê danh sách 30 dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại các địa phương của tỉnh Phú Yên được triển khai từ năm 2019 đến năm 2022 phải cung cấp dữ liệu. Cụ thể gồm: Thị xã Sông Cầu (10 dự án); huyện Đồng Xuân (5 dự án); thị xã Đông Hòa và các huyện Phú Hòa, Tuy An, Sơn Hòa (mỗi địa phương 3 dự án); huyện Sông Hinh (một dự án)... Các doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Mina (9 dự án), Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Thành Tuy (8 dự án), Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Thành Nhân (5 dự án)…

Trước đó, thực hiện yêu cầu của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã rà soát các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Từ năm 2019 đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị chủ yếu do cấp huyện quản lý và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Qua số liệu báo cáo của các đơn vị, địa phương có 55 dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý (cấp tỉnh không có dự án) được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, một số ít sử dụng vốn đầu tư công. Tổng giá trị các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị đã thực hiện là hơn 307 tỷ đồng.

Tại văn bản số 2819/UBND-ĐTXD ngày 14/5/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nêu rõ: cơ sở pháp lý để cấp ngân sách Nhà nước và triển khai đối với các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế được thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các văn bản hướng dẫn thi hành.../.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-cong-an-tiep-tuc-yeu-cau-tinh-phu-yen-cung-cap-ho-so-cac-du-an-cay-xanh-post960129.vnp

Phần:
nguồn ảnh:
vietnamplus.vn

Tin tức Việt Nam


GlobalVN.biz News là nơi cập nhật thông tin mới nhất, cập nhật nhất về các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong khu vực. Nhiệm vụ của news feed của nguồn là truyền tải đến người đọc thông tin về các sự kiện quan trọng trong kinh doanh, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác của đời sống tại Việt Nam với độ chính xác và khách quan tối đa.
GlobalVN. biz news là tin tức về các quá trình kinh tế, diễn ra ở Việt Nam, những tin tức mới nhất về đời sống xã hội, các sự kiện và tổng quan về các sự kiện chính trị. Tin tức Việt Nam là thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công việc của nhà ở và dịch vụ xã hội, và việc thực hiện các dự án quan trọng. Các nhà báo của trang web không chỉ mô tả cuộc sống của khu vực mà còn nói về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Mọi thứ bạn cần biết về những đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế và chính phủ đều được thu thập trong mục "Tin tức" trên GlobalVN.biz.
Tin tức Việt Nam thông tin kịp thời đến người đọc, phản ánh bức tranh thực tế và gợi mở những vấn đề thời sự. Giao tiếp với các cơ cấu chính phủ và doanh nghiệp cho chúng tôi cơ hội cung cấp cho độc giả những tài liệu đáng tin cậy, giàu thông tin.
Trang chính của cổng thông tin chứa các tin tức quan trọng của Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8137889233
Chết trong vòng một năm
31550391
sinh vào một năm
77619546