Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
Trung tâm điều độ hệ thốn
Đăng ký một công ty
Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Công ty

Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia

Chính trị và Hành chính

Sự miêu tả

Tiền thân của Trung tâm điều độ hệ thống điện QG là Ban chuẩn bị sản xuất Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia trực thuộc Công ty điện lực 1, được thành lập ngày 30/9/1992 . Sau đổi tên thành chi nhánh 500-điều độ QG, trực thuộc BQL công trình đường dây 500KV.
 
Năm 1993,  để chuẩn bị cho việc thành lập Trung tâm điều hộ hệ thống điện Quốc gia, Ban chẩn bị sản xuất thuộc Công ty Điện lực 1 đã cử 18 kỹ sư đi học tập, thực tế tại Australia, Vương quốc Bỉ  cũng như tham gia nhiều khoá đào tạo trong nước. Những cán bộ kỹ sư ấy là những người đặt nền móng và trở thành những trụ cột trong quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia sau này.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
Chủ yếu
№262
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
Chủ yếu
Diễn ra
Quả cầu
№35
Trong xếp hạng
Chính trị và Hành chính
Quả cầu

Các công ty tại Việt Nam


Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam GlobalVN.biz bao gồm một danh mục khổng lồ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công ty. Thẻ của tổ chức chứa một trang thông tin đầy đủ với mô tả chi tiết về các hoạt động của công ty, logo, chi tiết liên hệ và liên kết đến trang web chính thức của tổ chức. Người đọc cũng có thể làm quen ngay với nhân sự của doanh nghiệp, xem các thông cáo báo chí và khối tin tức mới nhất, cũng như xem công ty chiếm dòng xếp hạng nào.
Việc xếp hạng thành viên của cổng thông tin doanh nghiệp GlobalVN.biz được tính toán dựa trên số lượt đề cập trong tin tức tiếng Việt và thông cáo báo chí có chứa thông tin về hoạt động của tổ chức và thành tích của tổ chức. Bạn cũng có thể tăng thứ hạng bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng, cũng như theo số lượng người đăng ký. Đồng thời, đại diện công ty có thể độc lập xem thẻ của công ty được xem bao nhiêu lần trên GlobalVN.biz, cũng như kịp thời chỉnh sửa thông tin.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt của "Công ty" phần. Để thuận tiện cho bạn, có một thanh tìm kiếm, cũng như một bộ đánh giá ngành.
Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam luôn là cơ sở dữ liệu cập nhật về các doanh nghiệp Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127682498
Chết trong vòng một năm
24560324
sinh vào một năm
60422744