Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa
Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa
Đăng ký một công ty
Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Công ty

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Chăm sóc sức khỏe

Sự miêu tả

Bệnh viện Bà Rịa được nối tiếp hoạt động liên tục từ trước ngày giải phóng 30/4/1975 là bệnh viện tỉnh Phước Tuy và sau năm 1975 là bệnh viện tỉnh Bà Rịa - Long Khánh. Khi thành lập tỉnh Đồng Nai bệnh viện được mang tên là Bệnh viện Châu Thành. Cơ sở ban đầu của bệnh viện nằm tại khu phố 2, phường Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa (hiện nay là TTYT thành phố Bà Rịa).
Từ ngày 2/9/1985 bệnh viện được khởi công xây dựng mới tại khu phố 4, phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa, khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 19/8/1990 với tên gọi là Bệnh viện Bà Rịa. Kể từ đó đến nay, Bệnh viện Bà Rịa không ngừng phát triển và lớn mạnh, trở thành bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, hạng II.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
Chủ yếu
№198
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
Chủ yếu
Diễn ra
Quả cầu
№4
Trong xếp hạng
Chăm sóc sức khỏe
Quả cầu

Các công ty tại Việt Nam


Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam GlobalVN.biz bao gồm một danh mục khổng lồ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công ty. Thẻ của tổ chức chứa một trang thông tin đầy đủ với mô tả chi tiết về các hoạt động của công ty, logo, chi tiết liên hệ và liên kết đến trang web chính thức của tổ chức. Người đọc cũng có thể làm quen ngay với nhân sự của doanh nghiệp, xem các thông cáo báo chí và khối tin tức mới nhất, cũng như xem công ty chiếm dòng xếp hạng nào.
Việc xếp hạng thành viên của cổng thông tin doanh nghiệp GlobalVN.biz được tính toán dựa trên số lượt đề cập trong tin tức tiếng Việt và thông cáo báo chí có chứa thông tin về hoạt động của tổ chức và thành tích của tổ chức. Bạn cũng có thể tăng thứ hạng bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng, cũng như theo số lượng người đăng ký. Đồng thời, đại diện công ty có thể độc lập xem thẻ của công ty được xem bao nhiêu lần trên GlobalVN.biz, cũng như kịp thời chỉnh sửa thông tin.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt của "Công ty" phần. Để thuận tiện cho bạn, có một thanh tìm kiếm, cũng như một bộ đánh giá ngành.
Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam luôn là cơ sở dữ liệu cập nhật về các doanh nghiệp Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127699823
Chết trong vòng một năm
24572189
sinh vào một năm
60451934