CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VEAM (VETRANCO)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI V
Đăng ký một công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VEAM (VETRANCO)

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VEAM (VETRANCO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VEAM (VETRANCO)

Vận tải

Sự miêu tả

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Chiến Thắng là một thành viên của Tổng Công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam trong đó Tổng Công ty chiếm 51% cổ phần. Được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001286 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Ké hoạch và Đầu từ Hà Nội cấp ngày 20/8/2002 với số lao động là 15 người.

Trang web

vetranco.com

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
Chủ yếu
№180
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
Chủ yếu
Diễn ra
Quả cầu
№14
Trong xếp hạng
Vận tải
Quả cầu

Các công ty tại Việt Nam


Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam GlobalVN.biz bao gồm một danh mục khổng lồ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công ty. Thẻ của tổ chức chứa một trang thông tin đầy đủ với mô tả chi tiết về các hoạt động của công ty, logo, chi tiết liên hệ và liên kết đến trang web chính thức của tổ chức. Người đọc cũng có thể làm quen ngay với nhân sự của doanh nghiệp, xem các thông cáo báo chí và khối tin tức mới nhất, cũng như xem công ty chiếm dòng xếp hạng nào.
Việc xếp hạng thành viên của cổng thông tin doanh nghiệp GlobalVN.biz được tính toán dựa trên số lượt đề cập trong tin tức tiếng Việt và thông cáo báo chí có chứa thông tin về hoạt động của tổ chức và thành tích của tổ chức. Bạn cũng có thể tăng thứ hạng bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng, cũng như theo số lượng người đăng ký. Đồng thời, đại diện công ty có thể độc lập xem thẻ của công ty được xem bao nhiêu lần trên GlobalVN.biz, cũng như kịp thời chỉnh sửa thông tin.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt của "Công ty" phần. Để thuận tiện cho bạn, có một thanh tìm kiếm, cũng như một bộ đánh giá ngành.
Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam luôn là cơ sở dữ liệu cập nhật về các doanh nghiệp Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127026128
Chết trong vòng một năm
24110810
sinh vào một năm
59316860