Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty

Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Giải trí

Sự miêu tả

Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh City Television Film Studios - TFS) là Hãng phim trực thuộc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập theo quyết định số 526, QĐ-UB bởi Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 10 năm 1991, 26 tháng 8 năm 2008, hoạt động số 32/91, ngày 17 tháng 12 năm 1991, năm 2008 bởi Bộ Văn hóa.

Trang web

http://tfs.com.vn/

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
Chủ yếu
№222
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
Chủ yếu
Diễn ra
Quả cầu
№1
Trong xếp hạng
Giải trí
Quả cầu

Các công ty tại Việt Nam


Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam GlobalVN.biz bao gồm một danh mục khổng lồ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công ty. Thẻ của tổ chức chứa một trang thông tin đầy đủ với mô tả chi tiết về các hoạt động của công ty, logo, chi tiết liên hệ và liên kết đến trang web chính thức của tổ chức. Người đọc cũng có thể làm quen ngay với nhân sự của doanh nghiệp, xem các thông cáo báo chí và khối tin tức mới nhất, cũng như xem công ty chiếm dòng xếp hạng nào.
Việc xếp hạng thành viên của cổng thông tin doanh nghiệp GlobalVN.biz được tính toán dựa trên số lượt đề cập trong tin tức tiếng Việt và thông cáo báo chí có chứa thông tin về hoạt động của tổ chức và thành tích của tổ chức. Bạn cũng có thể tăng thứ hạng bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng, cũng như theo số lượng người đăng ký. Đồng thời, đại diện công ty có thể độc lập xem thẻ của công ty được xem bao nhiêu lần trên GlobalVN.biz, cũng như kịp thời chỉnh sửa thông tin.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt của "Công ty" phần. Để thuận tiện cho bạn, có một thanh tìm kiếm, cũng như một bộ đánh giá ngành.
Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam luôn là cơ sở dữ liệu cập nhật về các doanh nghiệp Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8127688273
Chết trong vòng một năm
24564279
sinh vào một năm
60432474