Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Trường Tiểu học Nguyễn Th
Đăng ký một công ty
Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình

Công ty

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình

Khoa học và giáo dục

Sự miêu tả

Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình được xây dựng và tổ chức khánh thành ngày 5/8/2013. Trường được đưa vào hoạt động dạy và học từ năm học 2013-2014. Là trường tiểu học thứ hai của phường Hiệp Thành, một phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, có khu công nghiệp vì thế người dân  các nơi về tạm trú  đông nên trường bị quá tải về số lượng học sinh. Trước đây phường là một xã nông nghiệp nên trình độ dân trí chưa cao, chưa đáp ứng  được so với  yêu cầu  của sự phát triển  nền kinh  tế tri thức  hiện nay. Phường đã đạt chuẩn phổ cập tiểu học  đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học.

Xếp hạng GlobalVN.biz

Diễn ra
Chủ yếu
№216
Trong đánh giá
Tiếng Việt Tổ chức
Chủ yếu
Diễn ra
Quả cầu
№23
Trong xếp hạng
Khoa học và giáo dục
Quả cầu

Các công ty tại Việt Nam


Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam GlobalVN.biz bao gồm một danh mục khổng lồ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công ty. Thẻ của tổ chức chứa một trang thông tin đầy đủ với mô tả chi tiết về các hoạt động của công ty, logo, chi tiết liên hệ và liên kết đến trang web chính thức của tổ chức. Người đọc cũng có thể làm quen ngay với nhân sự của doanh nghiệp, xem các thông cáo báo chí và khối tin tức mới nhất, cũng như xem công ty chiếm dòng xếp hạng nào.
Việc xếp hạng thành viên của cổng thông tin doanh nghiệp GlobalVN.biz được tính toán dựa trên số lượt đề cập trong tin tức tiếng Việt và thông cáo báo chí có chứa thông tin về hoạt động của tổ chức và thành tích của tổ chức. Bạn cũng có thể tăng thứ hạng bằng cách đăng các vị trí tuyển dụng, cũng như theo số lượng người đăng ký. Đồng thời, đại diện công ty có thể độc lập xem thẻ của công ty được xem bao nhiêu lần trên GlobalVN.biz, cũng như kịp thời chỉnh sửa thông tin.
Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến tính linh hoạt của "Công ty" phần. Để thuận tiện cho bạn, có một thanh tìm kiếm, cũng như một bộ đánh giá ngành.
Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam luôn là cơ sở dữ liệu cập nhật về các doanh nghiệp Việt Nam!
Potapova Alena

Giám đốc phát triển
Dân số
8126263993
Chết trong vòng một năm
23588863
sinh vào một năm
58032778